Odrzucenie spadku przez małoletniego – uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów na wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf wydał niniejszą sygnaturę odpowiadając na dwa zagadnienia prawne w zakresie prawa spadkowego będące przedmiotem sporów w doktrynie i judykaturze. Pierwsze dotyczyło oświadczenia rodziców w imieniu dziecka o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, co miało szczególne znaczenie w sytuacji, gdy długi wyczerpują [...]