k_agata_edycja1

About k_agata_edycja1

This author has not yet filled in any details.
So far k_agata_edycja1 has created 14 blog entries.

Podwyższenie alimentów

Początek roku szkolnego wiąże się dla wielu rodziców z koniecznością sfinansowania tak zwanej „wyprawki szkolnej". Rozpoczęcie przez dziecko nauki w nowej placówce bądź jej zmiana często powodują zwiększenie się wydatków na dojazd dziecka do szkoły, ubrania, czy też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W konsekwencji następuje zwiększenie potrzeb małoletniego. Szczególnie mocno odczuwają te zmiany rodzice samotnie wychowujący [...]

Podwyższenie alimentów2017-10-01T17:02:32+00:00

Między utworem zależnym a inspirowanym – granica plagiatu

Czerpanie z dotychczasowego dorobku jest niezbędne w jakiejkolwiek działalności twórczej, stanowi element konstytutywny wszelkiej twórczości. Żadne dzieło nie powstaje w całkowitej próżni. Przenikanie się wątków, motywów i archetypów jest naturalne i po częstokroć stanowi podstawę do zanegowania wizji poprzedników, daje asumpt do stworzenia własnej artystycznej wizji. Czerpanie z dorobku poprzedników nie może się jednak odbywać [...]

Między utworem zależnym a inspirowanym – granica plagiatu2015-09-14T11:07:04+00:00

Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – po rozwodzie władza rodzicielska dla obojga rodziców. W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przewiduje ona między innymi zmianę dotychczasowego sposobu rozstrzygania o władzy rodzicielskiej i o kontaktach w wyroku orzekającym rozwód. Według projektu nowelizacji „potrzeba dokonania proponowanych zmian wynika [...]

Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2015-09-14T11:06:09+00:00

Dochodzenie roszczeń transgranicznych

W dniu 10 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych. Nowelizacja ta została spowodowana uchwaleniem w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji [...]

Dochodzenie roszczeń transgranicznych2015-09-14T11:03:18+00:00
Call Now ButtonZadzwoń