FAQs

Rozwód dla mężczyzn

Ważnymi kwestiami rozstrzyganymi w wyroku rozwodowym są – oprócz kwestii winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego – władza rodzicielska nad dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, kontakty z nimi oraz alimenty.  Władzę rodzicielską sąd może pozostawić w pełni obojgu rodzicom lub też ograniczyć ją jednemu z nich do np. współdecydowania tylko o istotnych sprawach dziecka, takich jak wybór [...]

Rozwód dla mężczyzn2020-03-18T20:24:43+01:00

Rozwód z winą czy bez winy

Orzekając rozwód sąd ustala, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Może przy tym orzec również, że winę ponoszą oboje. Sąd może nie orzekać o winie, jeśli obie strony się na to zgodzą. Małżonek jest winny rozpadowi pożycia małżeńskiego, gdy swoim nagannym zachowaniem przyczynił się do ustania więzi pomiędzy stronami. W celu [...]

Rozwód z winą czy bez winy2020-03-18T20:24:06+01:00

Mediacje rodzinne – negocjacje

Sprawy rodzinne często wiążą się z konfliktem byłych małżonków bądź byłych partnerów, najczęściej na tle tego, kto powinien sprawować władzę rodzicielską nad dziećmi oraz jak powinny zostać ustalone alimenty od drugiego z rodziców i jego kontakty z dziećmi. Są to tym trudniejsze sprawy, że najczęściej wiążą się z dużymi emocjami. Warto jednak pamiętać, że jeżeli [...]

Mediacje rodzinne – negocjacje2020-03-18T20:23:16+01:00

Rozwód przedsiębiorców (właścicieli firm)

W przypadku rozwodu przedsiębiorców, zwłaszcza gdy są to osoby prowadzące działalność gospodarczą wspólnie, istotną kwestią jest to, co stanie się po rozwiązaniu małżeństwa z dochodami uzyskanymi z tytułu ich działalności oraz z samym przedsiębiorstwem. Zgodnie z przepisami, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez [...]

Rozwód przedsiębiorców (właścicieli firm)2020-03-18T20:22:43+01:00

Rozwód transgraniczny np. rozwód polsko-niemiecki

Rozwód transgraniczny ma miejsce wówczas, gdy rozwodzą się osoby będące obywatelami dwóch różnych państw, a także wówczas, gdy rozwodzą się obywatele jednego państwa, ale zamieszkujący stale na terytorium innego kraju. Pierwszą kwestią, jaką należy ustalić w takim przypadku jest to, w jakim kraju powinno się toczyć postępowanie rozwodowe. Zgodnie z przepisami unijnymi, właściwy może być [...]

Rozwód transgraniczny np. rozwód polsko-niemiecki2020-03-18T20:21:55+01:00

Rozwód z przemocą domową

Czasami chęć wzięcia rozwodu przez jednego z małżonków wynika z tego, że drugi małżonek stosuje wobec tej osoby przemoc – fizyczną lub psychiczną. W przypadku doświadczania przemocy domowej, ofiara w pierwszej kolejności powinna zgłosić to policji. W razie uzasadnionego zgłoszenia najczęściej zostaje wszczęta tzw. procedura niebieskiej karty. Dzięki temu może dojść do poniesienia przez sprawcę [...]

Rozwód z przemocą domową2020-03-18T20:19:54+01:00
Call Now ButtonZadzwoń