Sprawy rodzinne często wiążą się z konfliktem byłych małżonków bądź byłych partnerów, najczęściej na tle tego, kto powinien sprawować władzę rodzicielską nad dziećmi oraz jak powinny zostać ustalone alimenty od drugiego z rodziców i jego kontakty z dziećmi. Są to tym trudniejsze sprawy, że najczęściej wiążą się z dużymi emocjami. Warto jednak pamiętać, że jeżeli sprawa znajdzie się w sądzie, to o kwestiach rodzinnych stron orzekać będą osoby trzecie. Rozstrzygnięcie sądu będzie oczywiście miało na celu dobro dzieci, jednak niekoniecznie będzie odpowiadać obu stronom postępowania. Ponadto, będzie się to wiązało z kosztami postępowania sądowego, a także z publicznym roztrząsaniem prywatnych spraw stron. Sprawa w sądzie może ciągnąć się miesiącami lub nawet latami, a przy tym spowodować, że relacje pomiędzy stronami będą gorsze – a przecież muszą one pozostawać w kontakcie z uwagi na swoje wspólne dzieci. Dlatego warto spróbować najpierw dojść do porozumienia bez konieczności ingerencji sądu.

Nasza kancelaria zajmuje się wspieraniem stron w procesie negocjacji. Negocjacje są to rozmowy, które mają na celu wypracowanie wspólnego stanowiska i toczą się bez udziału podmiotu z zewnątrz – np. mediatora. W trakcie negocjacji warto skorzystać ze wsparcia adwokata, ponieważ znając dobrze przepisy dotyczące spraw rodzinnych, zadba on o to, aby zawarte porozumienie było zgodne z prawem i jak najbardziej zabezpieczało interesy klienta. Ponadto adwokat, jako osoba niezaangażowana emocjonalnie w sprawę, może pomóc w łagodzeniu emocji, które niekiedy uniemożliwiają ustalenie wspólnego stanowiskoa.

Negocjacje w sprawach rodzinnych mogą dotyczyć kwestii wysokości alimentów, decyzji co do istotnych spraw dziecka czy zakresu kontaktów rodzica oraz innych osób z dzieckiem. Negocjacje mogą być także prowadzone przed wszczęciem postępowania rozwodowego w celu ustalenia wspólnego stanowiska stron, co pozwoli na szybsze i tańsze uzyskanie rozwodu.