2bobsluga-firm

Spółka jako twór elastyczny może mieć zmienne potrzeby – czasem, aby zaspokoić te potrzeby niezbędnym jest również przekształcenie jej formy. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy nasza Kancelaria jest zawsze dyspozycyjna dla naszych Klientów i gotowa do podjęcia wymaganych działań prawnych. W ramach prowadzonej działalności jesteśmy w stanie zagwarantować indywidualną i profesjonalną pomoc doradczą z zakresu działania spółek i ich przekształcania. 

Przekształcanie spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej – jakie są możliwości? 

Nasi prawnicy mogą przekształcić spółkę cywilną na dowolną spółkę prawa handlowego, spółkę osobową w spółkę osobową innego typu lub w spółkę kapitałową, spółkę kapitałową w spółkę innego typu lub w spółkę osobową. Poza tym, mamy także doświadczenie w zmianę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę lub połączeniu kilku spółek w jedną. Wybieramy zawsze optymalne rozwiązania. 

Wszelkie przekształcenia spółek prawa handlowego należy przeprowadzić zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz przepisami ustaw: m.in. o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne itp. 

Etapy przekształcenia spółek handlowych

W związku z tym przeprowadzając przekształcenie spółki istotne jest, by prawnik zadbał o zachowanie wszelkich wymogów stawianych przez te dokumenty prawne, zwłaszcza odnośnie kolejności etapów przekształcenia, są to:

 1. Opracowanie planu przekształcenia zgodnego z zapisami kodeksu spółek handlowych, 
 2. Opracowanie sprawozdania finansowego, 
 3. Zawiadomienie wspólników odnośnie zamiaru podjęcia uchwały o przekształceniu,
 4. Podjęcie uchwały i opracowanie umowy spółki po przekształceniu, 
 5. Złożenie odpowiedniego wniosku do KRS (jeśli istnieje taka konieczność). 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

W sytuacji, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza znacznie się rozrasta, może okazac się, że korzystniejszą formą jej prowadzenia będzie spółka kapitałowa. Niewątpliwą korzyścią jest wtedy rozdzielenie majątku i ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, czyli po dokonaniu przekształcenia to spółka odpowiada za zobowiązania, więc przedsiębiorca nie będzie już odpowiadał całym swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania. W takiej sytuacji to spółka prowadzi działalność i spółka posiada swój majątek. Co istotne, po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej obowiązuje nadal zasada kontynuacji, więc w przekształconej spółce obowiązują wszystkie prawa, ale też obowiązki przedsiębiorcy i nie trzeba już dokonywać w związku z tym dodatkowych formalności. 

Przekształcanie spółek handlowych – reprezentacja Klienta

Sporządzamy projekty umów (umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek partnerskich, również spółek cywilnych) oraz statutów (statuty spółek akcyjnych i spółek komandytowo–akcyjnych), reprezentujemy Klientów przed sądami rejestrowymi (składamy wnioski o wpis do KRS, wnioski o zmianę wpisu w KRS, wnioski o wykreślenie wpisu z KRS, itp.), pomagamy spełnić wszystkie konieczne formalności.

Podczas prowadzenia naszych działań współpracujemy z doświadczoną i rzetelną kancelarią notarialną. Nasze działania odznaczają się szybkością, profesjonalizmem oraz dbaniem o dobro Klientów, które jest naszym największym priorytetem.

sep

Obsługa przedsiębiorstw

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej