Monthly Archives: wrzesień 2015

14 09, 2015

Między utworem zależnym a inspirowanym – granica plagiatu

2021-04-12T16:40:18+02:00

Czerpanie z dotychczasowego dorobku jest niezbędne w jakiejkolwiek działalności twórczej, stanowi element konstytutywny wszelkiej twórczości. Żadne dzieło nie powstaje w całkowitej próżni. Przenikanie się wątków, motywów i archetypów jest naturalne i po częstokroć stanowi podstawę do zanegowania wizji poprzedników, daje asumpt do stworzenia własnej artystycznej wizji. Czerpanie z dorobku poprzedników nie może się jednak odbywać [...]

Między utworem zależnym a inspirowanym – granica plagiatu2021-04-12T16:40:18+02:00
14 09, 2015

Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2021-02-12T22:52:59+01:00

Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – po rozwodzie władza rodzicielska dla obojga rodziców. W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przewiduje ona między innymi zmianę dotychczasowego sposobu rozstrzygania o władzy rodzicielskiej i o kontaktach w wyroku orzekającym rozwód. Według projektu nowelizacji „potrzeba dokonania proponowanych zmian wynika [...]

Nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2021-02-12T22:52:59+01:00
14 09, 2015

Dochodzenie roszczeń transgranicznych

2021-04-12T16:32:03+02:00

W dniu 10 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych. Nowelizacja ta została spowodowana uchwaleniem w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji [...]

Dochodzenie roszczeń transgranicznych2021-04-12T16:32:03+02:00
Call Now ButtonZadzwoń