Monthly Archives: lipiec 2022

27 07, 2022

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe – jakie są różnice?

2022-07-07T13:27:17+02:00

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją, która pozwala na pobawienie lub ograniczenie czyjejś zdolności do czynności prawnych. Celem tej instytucji jest ochrona osób, które ze ściśle określonych przyczyn potrzebują pomocy przy prowadzeniu spraw życia codziennego wywołujących skutki prawne. Zakres tej pomocy jest determinowany przez poziom samodzielności takiej osoby  –ustawodawca dokonał stopniowania ubezwłasnowolnienia, wyróżniając instytucję ubezwłasnowolnienia częściowego oraz całkowitego. [...]

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe – jakie są różnice?2022-07-07T13:27:17+02:00
20 07, 2022

Jakie są koszty separacji?

2022-07-07T13:29:12+02:00

Separacja jest instytucją przewidzianą dla małżonków, którzy rozważają jeszcze ewentualną możliwość powrotu do siebie i nie chcą podejmować kroków zmierzających do definitywnego zakończenia małżeństwa, jakie niesie ze sobą rozwód. W uproszczeniu można powiedzieć, że orzeczenie separacji wywołuje zbliżone do rozwodu skutki, jednak najważniejsza różnica między tymi instytucjami sprowadza się do tego, że separacja zawsze może [...]

Jakie są koszty separacji?2022-07-07T13:29:12+02:00
13 07, 2022

Postępowanie przygotowawcze – na czym polega?

2022-07-07T13:28:48+02:00

Zanim sprawa karna wkroczy w fazę postępowania sądowego, należy zweryfikować czy doszło do popełnienia przestępstwa, ujawnić sprawcę, zebrać i zabezpieczyć dowody, które potwierdzą ustalony stan faktyczny oraz wyjaśnić okoliczności sprawy i ustalić pokrzywdzonych oraz rozmiar wyrządzonej przestępstwem szkody. Te czynności przeprowadza się w ramach postępowania przygotowawczego, które stanowi pierwszy etap postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze Postępowanie [...]

Postępowanie przygotowawcze – na czym polega?2022-07-07T13:28:48+02:00
7 07, 2022

Przedawnienie roszczeń cywilnych – terminy i skutki

2022-07-07T13:28:09+02:00

Przedawnienie roszczeń to instytucja, która pozwala na uchylenie się od obowiązku zaspokojenia roszczeń. Po upływie określonego terminu, który wskazany jest w ustawie, osoba przeciwko której przysługuje dane roszczenie może uchylić się od zaspokojenia roszczenia, powołując się przy tym na upływ wskazanego w przepisach terminu. W takim przypadku ograniczona jest więc możliwość dochodzenia spełnienia roszczeń przed [...]

Przedawnienie roszczeń cywilnych – terminy i skutki2022-07-07T13:28:09+02:00
Call Now ButtonZadzwoń