prawo-cywilnesmall

Prawo cywilne – prawo „życia codziennego”

Prawo cywilne jest z pewnością najobszerniej uregulowaną dziedziną prawa w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że regulacje prawa cywilnego obejmują w zasadzie każdego, od chwili narodzin aż do śmierci, szczególnie jeśli chodzi o stosunki majątkowe i związane z nimi stosunki niemajątkowe.

Nasza Kancelaria  w Poznaniu oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmujemy się obsługą prawną osób fizycznych, jak i podmiotom gospodarczym. Profesjonalnie doradzamy i wspieramy merytorycznie naszych Klientów we wszystkich dziedzinach związanych z prawem cywilnym. Wszystkie sprawy, które prowadzimy są dla nas priorytetowe.

Zakres usług Kancelarii – prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie ustnych i pisemnych opinii prawnych,
 • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych,
 • projektowanie, negocjowanie i zawieranie umów, szczególnie jeśli chodzi o umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy dostawy,  umowy najmu lub dzierżawy, umowy użyczenia, umowy zlecenia, umowy darowizny, umowy pożyczki itp.
 • prowadzenie spraw sądowych  i przedsądowych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z powyższych umów,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, zwłaszcza: roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, o zapłatę itp.,
 • reprezentowanie Klientów podczas negocjacji, rozmów, formułowanie wezwań do zapłaty i innych pism na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
 • prowadzenie spraw z zakresu własności i prawa rzeczowego- sprawa o eksmisję, ochrona posiadania i własności,  sprawa o zasiedzenie, zniesienie współwłasności itp.,
 • prowadzenie spraw wieczystoksięgowych

Jeśli szukasz doświadczonego adwokata z Poznania specjalizującego się w prawie cywilnym, zapraszamy do umówienia spotkania w siedzibie naszej Kancelarii.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej