Prawo cywilne

20 09, 2022

Zatrzymanie prawa jazdy – co dalej?

2022-09-07T14:16:46+02:00

Problem zatrzymania prawa jazdy dotyka wielu kierowców, którzy często nie są świadomi jak wygląda związana z tym procedura. Zagłębienie się w to zagadnienie stanowi niemałe wyzwanie dla osoby bez wykształcenia prawniczego, bowiem jest ono regulowane nie przez jedną, a kilka ustaw. W pierwszej kolejności warto wiedzieć, że zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji może być [...]

Zatrzymanie prawa jazdy – co dalej?2022-09-07T14:16:46+02:00
27 07, 2022

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe – jakie są różnice?

2022-07-07T13:27:17+02:00

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją, która pozwala na pobawienie lub ograniczenie czyjejś zdolności do czynności prawnych. Celem tej instytucji jest ochrona osób, które ze ściśle określonych przyczyn potrzebują pomocy przy prowadzeniu spraw życia codziennego wywołujących skutki prawne. Zakres tej pomocy jest determinowany przez poziom samodzielności takiej osoby  –ustawodawca dokonał stopniowania ubezwłasnowolnienia, wyróżniając instytucję ubezwłasnowolnienia częściowego oraz całkowitego. [...]

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe – jakie są różnice?2022-07-07T13:27:17+02:00
7 07, 2022

Przedawnienie roszczeń cywilnych – terminy i skutki

2022-07-07T13:28:09+02:00

Przedawnienie roszczeń to instytucja, która pozwala na uchylenie się od obowiązku zaspokojenia roszczeń. Po upływie określonego terminu, który wskazany jest w ustawie, osoba przeciwko której przysługuje dane roszczenie może uchylić się od zaspokojenia roszczenia, powołując się przy tym na upływ wskazanego w przepisach terminu. W takim przypadku ograniczona jest więc możliwość dochodzenia spełnienia roszczeń przed [...]

Przedawnienie roszczeń cywilnych – terminy i skutki2022-07-07T13:28:09+02:00
10 02, 2022

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia

2022-02-10T13:33:33+01:00

W dniu 30 czerwca 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego[1] zmieniająca m.in. skutki, jakie zawezwanie do próby ugodowej będzie powodować dla biegu terminu przedawnienia. Postępowanie pojednawcze już nie takie atrakcyjne Zawezwanie do próby ugodowej, uregulowane w art. 185 k.p.c., polega na możliwości podjęcia próby polubownego rozwiązania sprawy w ramach [...]

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia2022-02-10T13:33:33+01:00
2 02, 2022

Odwołanie darowizny – kiedy jest możliwe?

2022-02-02T17:31:13+01:00

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z uwagi na charakter tej czynności, ustawodawca dostrzega potrzebę zapewnienia większej ochrony darczyńcy, który dokonuje przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu ze strony obdarowanego. Dlatego też przepisy prawa cywilnego przyznają  w konkretnych sytuacjach uprawnienie darczyńcy do jednostronnego zniesienia tego stosunku. Odwołanie darowizny [...]

Odwołanie darowizny – kiedy jest możliwe?2022-02-02T17:31:13+01:00
Call Now ButtonZadzwoń