small_prawo_pracyPrawo pracy jest obszarem, który ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu ludzi. Potwierdza to, że w razie ewentualnych problemów warto skorzystać z fachowej i profesjonalnej pomocy zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla pracodawców i pracowników. Reprezentujemy pracowników przed sądami różnych instancji oraz przed ZUS i PIP.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jednak pracodawca ma obowiązek w takim wypowiedzeniu zamieścić informację o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania w sądzie pracy, a w przypadku umowy na czas nieokreślony – podania powodu jej rozwiązania. Należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od wypowiedzenia o pracę do sądu pracy, dzięki czemu może uzyskać odszkodowanie lub być przywróconym do pracy na poprzednich warunkach.

Prawo pracy – odszkodowanie

Odszkodowanie za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę jest równa wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie. Odszkodowanie można także uzyskać od pracodawcy w przypadku naruszenia przez niego zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Wtedy pracownik ma możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie o pracę. Takie odszkodowanie ustala się jako różnicę między wynagrodzeniem, które pracownik powinien otrzymać bez naruszenia tej zasady, a wynagrodzeniem, które niesłusznie otrzymywał.

Prawo pracy – pomoc prawnika z Poznania

Nasza Kancelaria w ofercie posiada też sporządzanie pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy. Konieczność taka powstaje, gdy nieuczciwi pracodawcy chcąc zaoszczędzić na pracownikach, zatrudniają ich na podstawie umów cywilnoprawnych, mimo wykonywania pracy o charakterze stosunku pracy. Kiedy wykonywana praca stanowi stosunek pracy? Wtedy, gdy osoba wykonująca pracę pracuje na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem w określonym miejscu i czasie przez oraz gdy dostaje za to wynagrodzenie pieniężne. Osoba, która wykonywała pracę, a była zatrudniona np. na umowę o dzieło, czy zlecenie ma prawo do wystąpienia z tego rodzaju pozwem. Zaznaczyć trzeba, że z takim pozwem może wystąpić pracownik, osoba, która wykaże, że we wniesieniu pozwu posiada interes prawny oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Nasza Kancelaria w Poznaniu świadczy również usługi w zakresie indywidualnych konsultacji i doradztwie odnośnie prawa pracy dot. wszelkich roszczeń pracowniczych np.:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • wypadki przy pracy
 • mobbing, dyskryminacja,
 • naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne
 • zakaz konkurencji związane z tzw. klauzulami lojalnościowymi

Prawo pracy ZUS – adwokat w Poznaniu

Nasi prawnicy zajmują się także dochodzeniem roszczeń od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela oraz od ZUS w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy może domagać się wypłaty stosownej kwoty od organu rentownego, a ponadto do zapłaty może być pociągnięty też pracodawca czy jego ubezpieczyciel. Co ważne, w niektórych przypadkach, pracownikowi należy się też odszkodowanie, kiedy co prawda nie miał podpisanej żadnej umowy, czyli pracował „na czarno”. Pamiętać trzeba, iż wypadek przy pracy obejmuje też zdarzenia powstałe w drodze do i z pracy.

Prawo pracy dla pracodawcy – Poznań

Nasza Kancelaria świadczy też usługi w zakresie prawa pracy dla pracodawców, także w zbiorowym prawie pracy, zajmujemy się:

 • tworzeniem zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • opracowywaniem regulaminów wynagradzania,
 • opracowywaniem regulaminów pracy,
 • innych aktów zakładowych.

Nasi prawnicy zajmują się również przeprowadzaniem audytów dokumentacji pracowniczej, a także wdrażaniem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Nasza Kancelaria adwokacka w Poznaniu reprezentuje też pracodawców w postępowaniach sądowych z pracownikami, a także uczestniczymy podczas mediacji ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych lub zbiorowych.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej