2bobsluga-firm

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorstw?

Dzisiejszy obrót gospodarczy jest bardzo skomplikowany, doskonale wie to każdy przedsiębiorca. Problemy mogą pojawić się w każdym spektrum działania, od podatków poprzez zawieranie umów, bieżące prowadzenie spraw przedsiębiorstwa, kończąc na sprawach windykacyjnych.

Z uwagi na fakt, że każda działalność gospodarcza jest inna, wymaga doboru odpowiedniej obsługi prawnej. Warto zdać się na pomoc doświadczonego adwokata w sprawach związanych ze sporządzeniem negocjowaniem i opiniowaniem umów, czy przygotowywania opinii prawnych. Bardzo istotna jest też reprezentacja przedsiębiorcy, przy czym nie chodzi tu tylko o reprezentację w sądzie, ale także w kontaktach z kontrahentami, klientami. Pomoc adwokata może być nieoceniona jeśli chodzi o sporządzenie wezwania do zapłaty, czy prowadzenie ugodowych rozmów np. nt. zaległości finansowych. Z kolei jeśli dojdzie już do procesu sądowego, adwokat będzie reprezentował interesy przedsiębiorcy, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i bezcennego doświadczenia zawodowego.

Zajmujemy się stałą i doraźną obsługą prawną przedsiębiorców. Doradzamy na każdym etapie działalności mając świadomość, że przedsiębiorcy spotykają się z różnymi problemami w zależności od etapu rozwoju. Istotne jest dla nas to, aby rozwiązując kwestie doraźne stale brać pod uwagę przyszłe możliwości i zagrożenia. Stawiamy na długofalową, kompleksową, współpracę, dopasowaną do struktury organizacyjnej i potrzeb naszych Klientów. Zajmujemy się problemami prawnymi, podczas gdy nasi Kliencie mają możliwość rozwijać swoją działalność.

Nasza Kancelaria adwokacka w Poznaniu zapewnia kompleksową obsługę prawną firmom,  przedsiębiorcom i spółkom. Nasi prawnicy wyróżniają się wiedzą w zakresie dziedzin prawa, które są tu kluczowe: w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy i administracyjnym. To pozwala nam na świadczenie usług na wielu płaszczyznach.

Zakres prowadzonych spraw

Z sukcesami prowadzimy sprawy z zakresu:

 • sporządzania, opiniowania  i negocjowania umów,
 • zakładania firm oraz spółek,
 • likwidacji spółek prawa handlowego i likwidacji działalności,
 • przekształceń spółek prawa handlowego,
 • doradzania przy ustalaniu odpowiedniej formy prowadzonej działalności,
 • spraw z zakresu prawa pracy,
 • bieżącego prowadzenia działalności i spółki,
 • reprezentowania Klientów przed sądami i organami administracyjnymi,
 • spraw windykacyjnych,
 • uczestniczenia w negocjacjach związanych z prowadzeniem działalności lub spółki.

Dlaczego warto zlecić obsługę prawną profesjonalistom?

Prawnicy z naszej Kancelarii dokonują za naszych Klientów także wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, analizują najnowsze nowelizacje przepisów i pilnują, by wszystkie dokumenty spełniały wymagania stawiane im przez przepisy prawa.

Wspomnieć trzeba też, że proces rejestracji spółek prawa handlowego nie zawsze jest najłatwiejszy, dlatego też warto zlecić to adwokatowi z doświadczeniem w tego typu sprawach. Ryzyko wynikające z błędnego prowadzenia działalności lub spółki prawa handlowego często może być kosztowne i poważne, dlatego też zapraszamy do naszej Kancelarii w Poznaniu przy ul. Solnej 9/4, by omówić warunki współpracy odnośnie obsługi prawnej.

sep

Obsługa przedsiębiorstw

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej