Wiele osób w Poznaniu nadal boryka się ze spłatą kredytów hipotecznych. Mają wysokie raty kredytów, zaległości, hipoteki z saldami większymi niż wartość nieruchomości. Nasza Kancelaria służy pomocą dla osób mających kredyty hipoteczne we frankach i euro.

Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, modyfikacja kredytu hipotecznego może stanowić rozwiązanie. Oferujemy wstępną konsultację w naszej kancelarii, aby przeanalizować twoją umowę kredytową i pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy umów kredytów hipotecznych denominowanych m.in. w następujących bankach:
Getin Noble Bank
mBank
Bank Millennium
PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny
PKO BP
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK)
Bank Ochrony Środowiska
BNP Paribas BGŻ (w tym Raiffeisen)
BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)

Wyrok TSUE

3 października 2019 TSUE (Europejski Trybunał Sprawiedliwości) podał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa  cywilnego.
Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów. więcej

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
Wybór formy działalności gospodarczej
Umowy handlowe
Windykacja należności
Ochrona własności intelektualnej
Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
Sprawy pracownicze
Dowiedz się więcej

Błędy medyczne
Wypadki komunikacyjne
Wypadki przy pracy
Wypadki budowlane
Szkody rzeczowe
Analiza treści umowy ubezpieczenia
Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
Reprezentacja w postępowaniu sądowym
Dowiedz się więcej

Naruszenie dóbr osobistych
Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
Ochrona dobrego imienia/wizerunku
Zniesławienie
Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
Analiza materiałów prasowych
Dowiedz się więcej

Rozwody
Separacje
Alimenty
Podział majątku wspólnego
Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
Kontakty z dzieckiem
Władza rodzicielska
Opieka i kuratela
Przysposobienie
Ubezwłasnowolnienie
Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
Dowiedz się więcej

Nieruchomości
Spory mieszkaniowe
Postępowanie wieczystoksięgowe
Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
Prawo konsumenckie
Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
Dowiedz się więcej

Oferujemy:
reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
stosunku pracy, wypadek przy pracy,
przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
sporządzanie opinii prawnych.
Dowiedz się więcej

Oskarżeni
Pokrzywdzeni
Nieletni
Wojskowi
Skazani
Dozór elektroniczny
Dowiedz się więcej

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej