small_umowy

W prawie cywilnym występuje wiele rodzajów umów z którymi w naszym życiu codziennym mamy większą lub mniejszą styczność. W ramach prowadzonej przez nas praktyki podejmujemy się na rzecz naszych Klientów wszelkich negocjacji, przygotowywania i weryfikowania wszelkich projektów umów cywilnych.

Jakie umowy podlegają negocjacji?

Nasza Kancelaria zajmuje się opiniowaniem m. in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany, darowizny, użyczenia, leasingu, zlecenia, o dzieło, pożyczki, kredytu. W imieniu naszych Klientów dochodzimy egzekwowania praw na mocy umów przed sądami wszystkich instancji, ponadto podejmujemy się sporządzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

Negocjacja i weryfikacja umów – pomoc prawnika

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie nasze działania są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego. Sztuka przygotowania profesjonalnie sporządzonej umowy to nie tylko samo przemyślenie i spisanie jej treści, trzeba umiejętnie przedstawić ją drugiej zainteresowanej stronie lub stronom.

Wszelkie rozmowy i negocjacje, które mają miejsce przed zawarciem samej umowy są często istotnym elementem dla rozwoju przedsiębiorstwa i lukratywnej współpracy z klientami i kontrahentami. Prawnicy z naszej Kancelarii w Poznaniu dostosowują się warunków i charakterystyki branż naszych Klientów. Zdobyte doświadczenie i szkolenia z mediacji pozwalają nam na umiejętne i skuteczne stosowanie technik negocjacyjnych, by osiągnąć cel ważny dla Klienta.

Projektowanie i negocjowanie umów – opinie prawne

Właściwe sformułowanie postanowień zawartych w treści umów pozwala uniknąć wielu niedogodności w przyszłości. Mając to na uwadze i w trosce o dobry interes naszych Klientów w ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy sporządzanie projektów umów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, co obejmuje też negocjacje warunków tych umów, które dostosowujemy do specjalizacji Klienta.

Zajmujemy się także przygotowaniem wszechstronnych opinii prawnych, także w kwestii oceny ryzyka wynikającego z zawieranych lub rozwiązanych przez Klienta umów. Przygotowujemy umowy zarówno cywilne, jak i handlowe, zawierane zarówno z konsumentami, jak i z innymi podmiotami gospodarczymi. Podczas prowadzenia naszych działań współpracujemy z doświadczoną i rzetelną kancelarią notarialną. Nasze działania odznaczają się dyskrecją, szybkością i stałym kontaktem z Klientem. Wysłuchujemy ich potrzeb i ze wszystkich możliwych rozwiązań poddanych przez nas dogłębnej analizie wybieramy najkorzystniejsze i najbardziej dopasowane rozwiązanie.

Negocjacje umów z kontrahentami biznesowymi

W ramach naszej działalności podejmujemy się również negocjacji z kontrahentami biznesowymi, wyjaśniamy wszystkie niejasności i finalizujemy kontrakty uzyskując wynik, który usatysfakcjonuje naszego Klienta w jak największym stopniu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej