small_prawo-konsumenckie

Pomoc prawnika – obsługa prawna konsumentów

Nasza Kancelaria ściśle wspiera konsumentów poprzez szybką i rzetelną pomoc w walce o egzekwowanie przysługujących im praw. Świadczymy kompleksową obsługę prawną konsumentów- osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, aby wszystkie ich działania były zgodne z normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów.

W ramach prowadzonej przez nas praktyki pomagamy między innymi w sprawach wynikających z egzekwowania warunków gwarancji lub rękojmi, występowania w umowach klauzul niedozwolonych. Naszą ochroną obejmujemy na równi sprawy z zakresu sprzedaży bezpośredniej jak i również związanych ze sprzedażą na odległość [sprzedaż wysyłkowa, za pośrednictwem Internetu. Wydajemy też opinie prawne stwierdzające, czy dane roszczenie jest zasadne w świetle przepisów oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. klauzule niedozwolone.

Kancelaria adwokacka – obsługa konsumentów i przedsiębiorców

Jeśli chodzi o obsługę podmiotów gospodarczych oferujemy przeprowadzanie audytów działania pod kątem realizacji obowiązków przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami, zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązki podmiotów prowadzących sklepy i serwisy internetowe. Zajmujemy się też profesjonalnym przygotowywaniem regulaminów sklepów internetowych, serwisów internetowych, konkursów, promocji, a także wzorców umownych z uwzględnieniem przepisów o RODO.

Adwokat w Poznaniu – reprezentacja przed UOKiK

Reprezentujemy też przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz w postępowaniach sądowych o zawieranie w umowach tzw. klauzuli niedozwolonych czy w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także w sporach z konsumentami.
Niestety czasami, aby uwolnić się od ciążących zobowiązań należy przeprowadzić upadłość konsumencką. We wszystkich wymienionych sprawach nasza Kancelaria podejmuje się sporządzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji i dopilnowania formalności. Roszczeń swoich Klientów dochodzimy przed sądami wszystkich instancji.

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie nasze działania są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej