1c_odszkodowania

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to nic innego jak świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody. Odszkodowanie stanowi niejako finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość wypłacanego odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów szkody. Warto pamiętać, że odszkodowanie powinno pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby nabyć, gdyby do szkody nigdy nie doszło.

Odszkodowanie może polegać na:

 • zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej,
 • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody- w sytuacji, gdy jest to możliwe (np. w przypadku utraty ręki, odszkodowanie nie będzie mogło polegać na przywróceniu stanu poprzedniego).

Zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw o odszkodowanie

Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy o odszkodowania za szkody majątkoweodszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak również o rentę z tytułu całkowitej lub też częściowej utraty zdolności do pracy. Pomagamy w udokumentowaniu zakresu wysokości i zakresu szkody, wreszcie negocjujemy wysokość potencjalnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Nasi adwokaci w Poznaniu doradzają kompleksowo zarówno osobom poszkodowanym, jak i rodzinom takich osób. W najlepszym imieniu Klientów reprezentujemy ich w rozmowach z firmami ubezpieczeniowymi, co oczywiście na bieżąco jest konsultowane z Klientem- zwłaszcza gdy chodzi o wysokość odszkodowania. Można stwierdzić, że najczęstszymi sporami z firmami ubezpieczeniowymi jest przyznane zbyt niskie odszkodowanie, nasi prawnicy z Kancelarii adwokackiej w Poznaniu zadbają, by wysokość tej kwoty była jak najbardziej satysfakcjonująca. Dlatego w sytuacji otrzymania zaniżonego odszkodowania zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii, gdzie omówimy sprawę i zaproponujemy optymalne rozwiązania.

Przedawnienie możliwości dochodzenia odszkodowania

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie uniemożliwia w zasadzie skuteczne dochodzenie tych roszczeń. Po przedawnieniu roszczenia, osoba zobowiązana (np.  firma ubezpieczeniowa lub sprawca wypadku) nie jest zobligowana do zapłaty odszkodowania.

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Dlatego nie warto zbyt długo zwlekać z wszczęciem sprawy o odszkodowanie. Zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii w Poznaniu przy ul. Solnej 9/4, by omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.

Kiedy warto wszcząć postępowanie o odszkodowanie?

Adwokaci i prawnicy z naszej Kancelarii w Poznaniu posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań, co pomaga wybrać odpowiednią strategię działania dla naszych Klientów, co równoznaczne jest też z oszacowaniem możliwie jak najwyższego odszkodowania. Nasi prawnicy zapoznają się z dokumentami i całą sprawą, w momencie, gdy adwokat dostrzeże możliwość dochodzenia odszkodowania w sądzie lub zaniżonego odszkodowania, przedstawiamy naszym Klientom możliwe opcje działania i rozpoczniemy proces dochodzenia odszkodowania. Razem będziemy walczyć o jak najwyższe odszkodowanie, czy zadośćuczynienie.

Sprawy z zakresu odszkodowań nie należą do najłatwiejszych, wymagają obszernej znajomości przepisów i umiejętności ich analizy w zależności od interesu osoby poszkodowanej. Często poszkodowani w wypadkach nie  chcą walczyć o należne im świadczenia, gdyż nie pozwala im na to zdrowie lub nawet nie wiedzą o takiej możliwości- taka postawa jest pozytywna jedynie dla osoby zobowiązanej do wypłaty odszkodowania. Dlatego w sytuacji, gdy przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne, czy powypadkowe, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, skorzystaj z pomocy doświadczonej w takich sprawach Kancelarii adwokackiej w Poznaniu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej