Przestępstwo znęcania się polega na znęcaniu fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy. Jest to niestety stosunkowo często spotykane przestępstwo. Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie zarówno w reprezentowaniu osób będących ofiarami znęcania się, jak i w obronie osób podejrzanych czy oskarżonych o ten czyn.

Znęcaniem może być bicie lub sprawianie w inny sposób bólu fizycznego, ale także sprawianie cierpień psychicznych, które może się przejawiać na różne sposoby – np. wyzywanie, straszenie, wszczynanie awantur, robienie komuś na złość.

Jestem ofiarą przestępstwa znęcania – co mogę zrobić?

Problemem w przypadku przestępstwa znęcania się jest to, że często jest to tzw. przestępstwo czterech ścian – odbywa się to najczęściej w domu, bez obecności jakiejkolwiek osoby trzeciej. Z uwagi na to często udowodnienie popełniania takich czynów jest utrudnione.

Będąc ofiarą znęcania się, przede wszystkim w sytuacji przemocy powinniśmy wezwać funkcjonariuszy policji. Niekiedy zdarza się, że docierają oni na miejsce już po fakcie zdarzenia, niemniej i tak warto zgłosić, że coś takiego ma miejsce. Jeśli jest to możliwe, warto też nagrywać zdarzenie – takie nagranie będzie stanowić istotny dowód.

Po zgłoszeniu znęcania na policję, najczęściej wszczynana jest procedura tzw. niebieskiej karty. W jej ramach przez funkcjonariuszy oraz inne organy prowadzone są działania mające na celu zapobiec dalszej przemocy.

Znęcanie się – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Jeśli organ ścigania dojdzie do przekonania, że doszło do popełnienia przestępstwa, zostaje wszczęte postępowanie przeciwko sprawcy. Warto więc sporządzić oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawierające opis sprawy oraz dowody. W naszej Kancelarii zajmujemy się sporządzaniem takich zawiadomień, a także reprezentowaniem osoby pokrzywdzonej w dalszym toku postępowania. Zapewniamy wsparcie adwokata w sprawach o znęcanie na terenie Poznania i Wielkopolski.

Czasami decyzja o zgłoszeniu przestępstwa znęcania nie jest łatwa, ale jest niezbędna, aby ukrócić krzywdy, jakich doznajemy ze strony sprawcy. Jeśli jesteś ofiarą takiej przemocy i chcesz się z niej wyrwać, adwokat może dopomóc Ci w tej sprawie pod kątem prawnym.

Obrona w sprawach o znęcanie – adwokat Poznań

Zdarza się, że zawiadomienie o przestępstwie znęcania jest składane pomimo tego, że nic takiego nie miało miejsca. Jest to czasami elementem taktyki w toku postępowania rozwodowego albo w sprawie o opiekę nad dziećmi, gdy druga strona próbuje wykazać jakieś nieprawidłowości po naszej stronie.

Nasza Kancelaria zajmuje się obroną osób oskarżonych o znęcanie się. Zachęcamy do kontaktu i przedstawienia sprawy, w celu dokonania jej analizy i ustalenia możliwości obrony. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej