Szkody rzeczowe

Czym jest szkoda rzeczowa? Szkoda rzeczowa, która jest także nazywana szkodą majątkową, powstaje w sytuacjach w których dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych. W życiu codziennym najczęściej spotykamy szkody majątkowe przy uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, odzieży lub bagażu, może to być szkoda częściowa lub całkowita w zależności od sytuacji. Szkody rzeczowe pojawiają się też jako następstwo zdarzeń tj. kradzieży, zalania, pożaru, wypadku drogowego, huraganu, katastrofy budowlanej, umyślne zniszczenie mienia przez drugą osobę.

Nasza Kancelaria pomoże każdemu Klientowi, który doznał szkody rzeczowej- odzyskamy utracone korzyści, które są następstwem zaistniałej szkody.

Odszkodowanie za szkody rzeczowe na pojeździe

Powszechnie wiadomo, iż ubezpieczyciele bardzo często zaniżają kwoty przekazywane w ramach likwidacji szkód na pojazdach, najczęściej samochodach lub motocyklach. W takiej sytuacji najlepiej:

 • zweryfikować czy proponowana przez ubezpieczyciela kwota pasuje do wartości pojazdu,
 • weryfikacja treści umowy- polisy,
 • sprawdzenie, czy w sprawie warto powołać opinię rzeczoznawcy,
 • ustalenie kto odpowiada za powstanie szkody (lub jaki był jej powód),
 • skierowanie wezwania do wypłaty pełnej kwoty odszkodowania,
 • rozliczenie powstałej kwoty z polisy AC lub jej likwidacja z OC sprawcy.

Aby dokonać powyższe kroki, należy skompletować niezbędną dokumentację, może być też tak, że trzeba będzie przeprowadzić opinię rzeczoznawcy. Prawnicy z naszej Kancelarii pomogą w wykonaniu wyceny naprawy szkód, z uwzględnieniem cen rynkowych. Dokonanie takiego kosztorysu naprawy przez specjalistę umożliwi wskazanie odpowiedniej kwoty, którą powinien wypłacić ubezpieczyciel.

W niniejszych sprawach o odszkodowanie można domagać się:

 • odszkodowania jednorazowego w celu pokrycia kosztów naprawy oraz przywrócenia rzeczy do stanu sprzed wypadku (pierwotnego), a także za utratę wartości danej rzeczy,
 • odszkodowania za utracone korzyści – może mieć zastosowanie np. gdy zniszczona rzecz np. samochód jest niezbędny do świadczenia pracy

Likwidacja szkód – adwokat w Poznaniu

Likwidacja szkód majątkowych i rzeczowych obejmuje doradztwo i profesjonalną obsługę prawną, ustalenie rzeczywistej wielkości zaistniałej szkody, pomoc w uzyskaniu zwrotu kosztów, które są następstwem szkody, czy ustalenie przez ekspertów czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło zasadną sumę. Reprezentujemy Klientów przed każdą instytucją państwową oraz prywatną, prowadzimy negocjacje, występujemy przed sądami wszystkich instancji.
W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną nam wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalizm, skuteczność i doświadczenia w którym państwo możecie się przekonać podejmując współprace z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej