small_umowy

W ramach usług oferowanych przez naszą kancelarię podejmujemy się indywidualnego oraz dopasowanego doradztwa prawnego związanego z prawem cywilnym, oraz na życzenie Klienta sporządzamy szczegółowe i profesjonalne opinie prawne. Nasza opinie sporządzamy w formie memorandum w przypadkach wyjątkowych, które potrzebują pilnego rozwiązania sprawy Klienta, także w formie rozbudowanej. Dzięki naszemu doświadczeniu sporządzamy opinie, które posiadają wysoki walor merytoryczny zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. 

Kancelaria adwokacka w Poznaniu – opinie prawne

Opinie prawne sporządza się co do zasady w przypadku pojawienia się problemu prawnego, na które należy udzielić wyczerpujących odpowiedzi i znaleźć rozwiązanie. Mogą to być rozmaite sprawy o różnorakim stanie faktycznym, jednak przeważnie dotyczy to rozstrzygnięcia zagadnienia, czy Klientowi przysługuje dane uprawnienie lub czy musi wykonać jakiś obowiązek. Zatem opinie prawne są przeważnie dostosowane wyłącznie do indywidualnej i konkretnej sprawy- po dogłębnej analizie całego stanu faktycznego i stanu prawnego. Nasi doświadczeni prawnicy są w stanie podać najbardziej optymalne i korzystne rozwiązania nawet w najbardziej skomplikowanych problemach prawnych. W związku z tym wszyscy nasi Klienci pozostają zadowoleni z jakości sporządzonych przez naszą Kancelarie opinii prawnych. W naszej bogatej ofercie znajduje się także doradztwo prawne w formie telefonicznej lub mailowej, po wcześniejszym umówieniu i przesłaniu odpowiednich dokumentów.

Doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych – kancelaria w Poznaniu

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie podejmowane przez nas kroki są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego.

Kancelaria adwokacka oferuje usługi w zakresie sporządzania profesjonalnych opinii prawnych. Opinie takie przygotowuje się w wypadku zaistnienia problemu prawnego, co do którego klient poszukuje rozwiązania. Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce, gdy klient nie jest pewien co do posiadanych przez niego praw lub ciążących na nim obowiązku. Opinie prawne zatem mają charakter indywidualny i sporządzane są pod konkretną sytuację.

Doradztwo prawne – adwokat w Poznaniu

Aby sporządzić dobrą i fachową opinię prawną trzeba ustalić stan faktyczny, dlatego tak ważne jest, by klient poinformował prawnika o wszystkich niezbędnych faktach i okolicznościach. Dopiero wtedy można poszukiwać właściwych podstaw prawnych, aby rozwiązać problem. Nasza Kancelaria zawsze stara się zaproponować kilka rozwiązań danego problemu, sugerując, które rozwiązanie będzie dla klienta najbardziej korzystne. Przy sporządzaniu opinii prawnej nasi prawnicy bazują na najnowszym orzecznictwie i doktrynie- analizują wszystkie „za” i „przeciw”, co pozwala na spojrzenie na problem holistycznie.

Usługa sporządzenia opinii prawnej zawiera zatem wszystkie konieczne elementy – od ustalenia stanu faktycznego i podstaw prawnych po zaproponowanie poszczególnych rozwiązań.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej