Tzw. przestępstwa narkotykowe obejmują m.in. wytwarzanie lub przerabianie narkotyków czy dopalaczy, wyrabianie lub posiadanie przyrządów potrzebnych do wytwarzania takich substancji, wprowadzanie tych substancji do obrotu, udzielanie innej osobie narkotyków lub dopalaczy (odpłatne bądź nie), nakłanianie do ich użycia, posiadanie ich, a także nielegalne uprawy maku, konopi czy koki.

Inaczej oczywiście traktuje się przestępstwa narkotykowe dotyczące narkotyków miękkich, takich jak marihuana, haszysz, LSD czy grzyby halucynogenne, a inaczej dotyczące narkotyków twardych tj. amfetamina, kokaina, morfina, heroina czy opium. Oprócz narkotyków, powyższe przestępstwa mogą dotyczyć też substancji psychoaktywnych czyli tzw. dopalaczy.

Obrona w sprawach narkotykowych – adwokat Poznań

Nasza Kancelaria podejmuje się obrony w sprawach o przestępstwa narkotykowe w Poznaniu i Wielkopolsce. Działamy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed policją lub prokuraturą, jak i już na etapie postępowania przed sądem. Zajmujemy się sporządzaniem pism do tych organów, a także towarzyszymy klientom podczas przesłuchania. Dokonujemy indywidualnej analizy każdego przypadku i wybieramy taktykę obrony w sprawie o narkotyki. Jeśli szukasz adwokata w Poznaniu w sprawie narkotykowej, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej