miezkanie-small

Kiedy może nastąpić konieczność zniesienia współwłasności?

Ustanawiając współwłasność z członkami rodziny lub innymi osobami nie zawsze myślimy, że w przyszłości będziemy ją znosić i nie zastanawiamy się o jej procedurze i dopuszczalności.
Sytuacja, kiedy nieruchomość ma kilku właścicieli, czyli współwłaścicieli jest bardzo częsta. Kilka osób może przecież nabyć jedną nieruchomość lub ją odziedziczyć. Pamiętać trzeba, że w zasadzie w każdej chwili, jeden ze współwłaścicieli może dochodzić zniesienia współwłasności. Nieruchomości wchodzące w skład spadku lub dzielone w związku z podziałem majątku wspólnego małżonków podlegają odrębnym procedurom zniesienia współwłasności, jednak są one bardzo zbliżone.

Jak można znieść współwłasność?

Jeśli współwłaściciele są zgodni, znieść współwłasność można w formie umowy zawartej przed notariuszem. Koszty są dość wysokie jednak z reguły cała procedura trwa stosunkowo krótko, bowiem przeważnie można załatwić sprawę podczas jednego spotkania. Tańszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zniesienie współwłasności do sądu- sąd wyznaczy wtedy rozprawę i jeśli jest zgody wniosek wszystkich współwłaścicieli zniesienia dokona już na pierwszej rozprawie. Jednak często na wyznaczenie rozprawy czeka się ok. 2-3 miesięcy od wniesienia pisma wszczynającego postępowanie.
Najdłuższa i najbardziej kosztowna będzie z pewnością procedura zniesienia współwłasności jeśli współwłaściciele pozostają ze sobą w sporze, wtedy istnieje tylko możliwość złożenia odpowiedniego wniosku do sądu. Dlatego też, przed wszczęciem postępowania o zniesienie współwłasności warto udać się do prawnika, który ma duże doświadczenie w tej dziedzinie prawa, który doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie. Zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii w Poznaniu

Sposoby zniesienia współwłasności

Wyróżnia się trzy sposoby zniesienia, pierwszy następuje poprzez podział fizyczny nieruchomości czyli np. podzielnie na kilka działek, jednak taki podział będzie niemożliwy jeśli będzie sprzeczny z przepisami ustawy bądź ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości lub gdyby powodowałby istotną zmianę lub znaczne zmniejszenie wartości nieruchomości. Najczęściej dotyczy to podziału gospodarstw rolnych lub małych działek. Kolejny sposób zniesienia współwłasności to przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednego z dotychczasowych współwłaścicieli z zobowiązaniem pozostałych do spłaty. Należy wtedy oszacować wartość takiej nieruchomości. W przypadku ugodowego zniesienia własności w formie umowy lub ugody sądowej współwłaściciele sami ustalają tą wartość.

Sądowe zniesienie współwłasności

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności wartość ustala biegły sądowy, a jego opinię trzeba oczywiście opłacić, a terminy spłat wskazuje sąd. Ostatnim sposobem zniesienia współwłasności jest zarządzenie jej egzekucyjnej sprzedaży, a uzyskane tak środki pieniężne dzieli się między współwłaścicieli. Ten sposób jest najrzadziej spotykany, gdyż jest kosztowny i zajmuje długo czasu, trzeba ponieść koszty postępowania sądowego, później w razie, gdy komornikowi uda się sprzedaż na licytacji nieruchomość odlicza on swoje wynagrodzenie z całej sumy.
Pamiętać trzeba, iż podczas sądowej sprawy o zniesienie współwłasności trzeba dokonać też wszystkich rozliczeń związanych z dokonywaniem na nieruchomości jakichkolwiek nakładów i kosztów jej utrzymania.

Sprawy o zniesienie współwłasności nie należą do łatwych, zwłaszcza jeśli chodzi o nieruchomości, trzeba posiadać m.in. dużą wiedzę z zakresu prawa cywilnego, a także mieć rozeznanie jeśli chodzi o wycenę nieruchomości, dlatego też warto zatrudnić do prowadzenia takiej sprawy doświadczonego adwokata w sprawach o zniesienie współwłasności.

Pomoc prawna w zniesieniu współwłasności

Jeżeli z pewnych powodów wystąpiły jakiekolwiek problemy ze współwłaścicielami i ustanowiona współwłasność przynosi dużo kłopotów, warto pamiętać, że Każdy ze współwłaścicieli ma prawo ją znieść. Nasza Kancelaria adwokacka w Poznaniu chętnie pomoże przeprowadzić sprawę ze zniesieniem współwłasność w Poznaniu. Doradzamy naszym Klientom jak chronić ich własność w razie jej naruszenia, w imieniu naszych Klientów przeprowadzamy negocjacje, występujemy przed każdą instytucją państwową oraz prywatną, występujemy przed sądami wszystkich instancji.
W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalizm, skuteczność i doświadczenie o którym możecie państwo się przekonać podejmując współpracę z nami. Zatem jeśli szukasz adwokata do prowadzenia sprawy o zniesienie współwłasności, zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii w Poznaniu przy ul. Solnej 9/4.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej