Prawnik mieszkaniowy – adwokat Poznań

 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu, najmu okazjonalnego, najmu instytucjonalnego oraz podnajmu
 • reprezentacja w sprawach umów najmu, w tym o zapłatę czynszu, o ustalenie zasadności podwyżki czynszu, o eksmisję
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie posiadania
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego

Potrzebujesz pomocy dotyczącej sporu mieszkaniowego?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Adwokat Poznań - sprawy mieszkaniowe

Spory mieszkaniowe należą do częstych problemów, z które mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Niekiedy dla rozwiązania tych sporów potrzebna jest duża wiedza oraz doświadczenie w podobnych sytuacjach. Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie z zakresu sporów mieszkaniowych. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje, dochodzimy roszczeń dotyczących zapłaty czynszu oraz obejmują stosunki najmu. Występujemy przed każdą instytucją państwową oraz prywatną, reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy mieszkaniowe – kancelaria adwokacka w Poznaniu

Prawnicy z naszej Kancelarii w Poznaniu, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, skutecznie doradzają Klientom w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju spraw związanych z nieruchomościami, w tym również dotyczących weryfikacji stanu prawnego. W obszarze naszego działania znajduje się doradztwo inwestorom odnośnie podziałów nieruchomości, przekształcania terenów rolnych, czy w kwestiach dot. ustalenia warunków zabudowy. Na stałe współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi oraz specjalistami w zakresie geodezji.

Sprawy mieszkaniowe – opiniowanie i sporządzanie umów

Nasza Kancelaria oferuje też sporządzanie:

 • umów najmu, najmu okazjonalnego,
 • najmu instytucjonalnego,
 • podnajmu oraz reprezentowanie klientów w sporach wynikłych z tych umów np. o czynsz najmu, o nakłady na lokal mieszkalny czy w rozliczeniach z najemcą).

Skutecznie chronimy naszych klientów przed nieuczciwymi wynajmującymi i najemcami. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reprezentujemy klientów w postępowaniach o eksmisję, o zapłatę czy o opróżnienie i opuszczenie lokalu.

Adwokat Poznań – sprawy mieszkaniowe

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty gospodarcze. Przygotowujemy projekty umów (umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy dzierżawy), również wspieramy naszych Klientów przy ich zawieraniu. Nasza Kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu:

 • Pomocy najemcom i dzierżawcom w sporach z wynajmującymi i innymi właścicielami nieruchomości,
 • Doradztwa i pomocy prawnej właścicielom nieruchomości i współwłaścicielom w sporach z najemcami, dzierżawcami itp.
 • Reprezentacji w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, czy w przypadku problematycznych postępowań podziałowych,
 • Prawa administracyjnego- ustalenie warunków zabudowy, opłaty planistycznej, opłaty za użytkowanie wieczyste itp.,
 • Uzyskiwania odszkodowań z tytułu braku otrzymania lokalu socjalnego

W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalizm skuteczność i doświadczenie o którym możecie państwo się przekonać podejmując współpracę z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej