Adwokat Poznań - sprawy mieszkaniowe

Spory mieszkaniowe należą do częstych problemów, z które mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Niekiedy dla rozwiązania tych sporów potrzebna jest duża wiedza oraz doświadczenie w podobnych sytuacjach. Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie z zakresu sporów mieszkaniowych. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje, dochodzimy roszczeń dotyczących zapłaty czynszu oraz obejmują stosunki najmu. Występujemy przed każdą instytucją państwową oraz prywatną, reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy mieszkaniowe – kancelaria adwokacka w Poznaniu

Prawnicy z naszej Kancelarii w Poznaniu, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, skutecznie doradzają Klientom w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju spraw związanych z nieruchomościami, w tym również dotyczących weryfikacji stanu prawnego. W obszarze naszego działania znajduje się doradztwo inwestorom odnośnie podziałów nieruchomości, przekształcania terenów rolnych, czy w kwestiach dot. ustalenia warunków zabudowy. Na stałe współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi oraz specjalistami w zakresie geodezji.

Sprawy mieszkaniowe – opiniowanie i sporządzanie umów

Nasza Kancelaria oferuje też sporządzanie:

  • umów najmu, najmu okazjonalnego, 
  • najmu instytucjonalnego,
  • podnajmu oraz reprezentowanie klientów w sporach wynikłych z tych umów np. o czynsz najmu, o nakłady na lokal mieszkalny czy w rozliczeniach z najemcą).

Skutecznie chronimy naszych klientów przed nieuczciwymi wynajmującymi i najemcami. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reprezentujemy klientów w postępowaniach o eksmisję, o zapłatę czy o opróżnienie i opuszczenie lokalu.

Adwokat Poznań – sprawy mieszkaniowe

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty gospodarcze. Przygotowujemy projekty umów (umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy dzierżawy), również wspieramy naszych Klientów przy ich zawieraniu. Nasza Kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu:

  • Pomocy najemcom i dzierżawcom w sporach z wynajmującymi i innymi właścicielami nieruchomości,
  • Doradztwa i pomocy prawnej właścicielom nieruchomości i współwłaścicielom w sporach z najemcami, dzierżawcami itp. 
  • Reprezentacji w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, czy w przypadku problematycznych postępowań podziałowych, 
  • Prawa administracyjnego- ustalenie warunków zabudowy, opłaty planistycznej, opłaty za użytkowanie wieczyste itp., 
  • Uzyskiwania odszkodowań z tytułu braku otrzymania lokalu socjalnego

W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalizm skuteczność i doświadczenie o którym możecie państwo się przekonać podejmując współpracę z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

  • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
  • Wybór formy działalności gospodarczej
  • Umowy handlowe
  • Windykacja należności
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
  • Sprawy pracownicze
    Dowiedz się więcej
  • Błędy medyczne
  • Wypadki komunikacyjne
  • Wypadki przy pracy
  • Wypadki budowlane
  • Szkody rzeczowe
  • Analiza treści umowy ubezpieczenia
  • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
  • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
    Reprezentacja w postępowaniu sądowym
    Dowiedz się więcej
  • Naruszenie dóbr osobistych
  • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
  • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
  • Zniesławienie
  • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
  • Analiza materiałów prasowych
    Dowiedz się więcej
  • Rozwody
  • Separacje
  • Alimenty
  • Podział majątku wspólnego
  • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
  • Kontakty z dzieckiem
  • Władza rodzicielska
  • Opieka i kuratela
  • Przysposobienie
  • Ubezwłasnowolnienie
  • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
    Dowiedz się więcej
  • Nieruchomości
  • Spory mieszkaniowe
  • Postępowanie wieczystoksięgowe
  • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
  • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
  • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
  • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
  • Prawo konsumenckie
  • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
  • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
    Dowiedz się więcej
    Oferujemy:
  • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
  • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
  • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
  • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
  • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
  • sporządzanie opinii prawnych.
    Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej