Przestępstwo oszustwa polega na tym, że ktoś w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Ważnym znamieniem tego czynu jest to, że dana osoba działa z zamiarem uzyskania korzyści majątkowej. Niekiedy bowiem zdarza się, że czujemy się oszukani, podczas gdy w rzeczywistości okazuje się, że doszło do niewywiązania się przez kogoś z umowy, ale nie miał on zamiaru oszukania nas. W przypadku przestępstwa oszustwa sprawcy musi chodzić o to, aby oszukać kogoś w celu wzbogacenia się.

Jeśli oszustwo zostało popełnione wobec osoby najbliższej, a więc członka rodziny albo konkubenta, ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Obecnie oszustwa często mają miejsce przez internet. Popularnym działaniem jest oferowanie przez kogoś sprzedaży towaru, którego ta osoba nawet nie posiada i nie zamierza sprzedać, a jedynie chce wyłudzić od nas pieniądze.

Padłem ofiarą oszustwa. Co mogę zrobić?

Działaniem, które należy podjąć w pierwszej kolejności, jest zgłoszenie sprawy na policję. Czasami może nam się wydawać, że w sprawie oszustwa, które doprowadziło nas do niewielkiej straty finansowej, zgłaszanie go nie ma sensu. Jednak często sprawca oszustwa popełnia przestępstwa na szkodę wielu osób. Każde kolejne zgłoszenie może zwiększyć szansę na to, że sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Po zgłoszeniu sprawy na policję warto skontaktować się z adwokatem, aby ustalić, jakie kroki można podjąć w danej sprawie, żeby zwiększyć szansę tego, że sprawca poniesie konsekwencje swoich czynów, a my uzyskamy naprawienie szkody. W naszej Kancelarii podejmujemy się analizy sprawy i oceniamy, jakie działania warto w niej podjąć. Kontaktujemy się z policją i prokuraturą, składamy wnioski o podjęcie odpowiednich czynności. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu nie tylko ukaranie sprawcy, ale też naprawienie szkody, jaką poniosła osoba pokrzywdzona oszustwem. Jeśli sprawa trafi przed sąd, możemy działać w charakterze tzw. oskarżyciela prywatnego i na przykład składać wnioski o przeprowadzenie dowodów. Zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące adwokata w Poznaniu w sprawie o oszustwo.

Obrona w sprawie o oszustwo – adwokat Poznań

Zadaniem obrońcy jest uzyskanie wyniku sprawy jak najbardziej korzystnego dla klienta. Jeśli jest to osoba niewinna, zadaniem obrońcy jest dążenie do uzyskania wyroku uniewinniającego, zaś w innych przypadkach – do ustalenia wszelkich okoliczności, które mogą spowodować, że kara będzie łagodniejsza bądź w ogóle nie zostanie wymierzona. Mogą to być okoliczności związane z osobą sprawcy albo z czynem. Przepisy dotyczące przestępstwa oszustwa przewidują możliwość uznania danego czynu za tzw. wypadek mniejszej wagi, wówczas sprawca może uzyskać łagodniejszą karę. Ocena danego przypadku następuje na podstawie tego, czy czyn wiązał się z dużą społeczną szkodliwością oraz jakie było nastawienie sprawcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu ustalenia tego, jakie kroki warto podjąć w danej sprawie. Zajmujemy się obroną w sprawach karnych, w tym w sprawach związanych z oszustwem, na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej