Dobra osobiste

Nasze dobre imię jest jednym z podstawowych, a jednocześnie jednym z najważniejszych dóbr osobistych, które posiadamy, zarówno dla osoby prywatnej jak i dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu publicznego. Zgodnie z wykładnią językową, zniesławieniem jest naruszenie czyjegoś dobrego imienia, szacunku, który to dana osoba posiada w społeczeństwie. Z kolei zniewaga to naruszenie czyjegoś poczucia własnej wartości, a zgodnie z kodeksem karnym: Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie i w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Co istotne, pomówienie nie musi być dokonane publicznie, ważne jest to, by nieprawdziwa krzywdząca informacja dotarła chociaż do jednej osoby trzeciej, a sama informacja musi dotyczyć konkretnych faktów, a nie stanowić ocenę zachowania pokrzywdzonej osoby. Nieistotne są tu subiektywne uczucia osoby pokrzywdzonej, bowiem w sprawach tego typu liczy się to, czy zniesławienie można rozpatrywać pod kątem obiektywnym.

Naruszenie dóbr osobistych – zniesławienie

Dobra osobiste tj. dobre imię i cześć są chronione również przepisami prawa cywilnego i na tej podstawie można prowadzić w tym zakresie postępowanie cywilne. Niestety czasem dochodzi do sytuacji w której ktoś narusza to dobro i w przypadku wystąpienia takiej sytuacji do działania wkracza nasza Kancelaria. W ramach oferowanych usług reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach kwalifikujących się zarówno jako zniesławienie niepubliczne jak i publiczne, gdy ma to miejsce ustnie, pisemnie graficznie jak i również w środkach masowego przekazu takich jak radio lub telewizja. Podejmujemy się również ochrony interesu Klienta w przypadku znieważenia Sporządzamy wszystkie pisma niezbędne do pomyślnego zakończenia postępowania.

Zniesławienie – adwokat Poznań

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie podejmowane przez nas kroki są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego.

Zarówno zniewaga, jak i zniesławienie to bardzo powszechne i częste sprawy. Niestety towarzyszą im nierzadko duże emocje, nie tylko chwilę po dowiedzeniu się o tym, ale też na sali sądowej. Dlatego warto mieć w sądzie wsparcie w osobie doświadczonego adwokata w tego typu sprawach. Jeśli szukasz adwokata z Poznania, zapraszamy do umówienia spotkania, razem ustalimy cele, które Klient chce osiągnąć, a doświadczeni prawnicy będą w stanie ocenić, czy lepiej rozpocząć sprawę karną, czy cywilną w danym przypadku.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej