2bobsluga-firm

W ramach czynności pełnionych przez naszą kancelarię podejmujemy się rozwiązywania wszelkich sporów na linii pracownik-przedsiębiorca, które mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym Klientom pomagamy w przygotowaniu i poprawnej analizie umów o pracę, umów dot. zakazu działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, umów o zachowaniu poufności, kontrakty menadżerskie. Ustalamy obowiązki zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. Reprezentujemy w sprawach związanych z zapłatą zaległego wynagrodzenia, egzekwowaniu zaległego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nadgodziny. Kancelaria zajmuje się też sporządzaniem kodeksów i regulaminów np. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagrodzenia, kodeksów etyki, polityk antydyskryminacyjnych itp.
Katalog naszych usług obejmuje również pomoc w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy poprzez rzetelną obronę ochrony interesów naszych Klientów.
W imieniu Klienta podejmujemy się reprezentowania przed sądami wszystkich instancji i sporządzania wszelkich wymaganych pism m.in. pozwów o przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia pracownika do pracy, odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników, odszkodowania z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu. Podmiotom gospodarczym oferujemy ochronę w przypadku niesłusznych roszczeń pracowników i reprezentujemy je przed sądami wszystkich instancji.
Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją, a oferowane przez nas rozwiązania jako priorytet traktują satysfakcję i dobro interesu Klienta.

sep

Obsługa przedsiębiorstw

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej