Prawo pracy - prawnik w Poznaniu

Prawo pracy to gałąź prawa, która zakresem swojej regulacji obejmuje stosunek pracy konkretnego pracownika oraz pracodawcy, którzy są stronami tzw. stosunku pracy. Zawiera się tu również regulacje dotyczące organizacji pracy pracowników i pracodawców, ale również układów i sporów zbiorowych, w tym także w zakresie partycypacji w dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Prawo pracy swoje uregulowania zawiera głównie w kodeksie pracy i innych ustawach, które określają prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nasza kancelaria zajmuje się pełnym zakresem prawa pracy, a także umów o świadczenie usług B2B.

Sprawy pracownicze – pomoc adwokata

W ramach czynności pełnionych przez naszą kancelarię podejmujemy się rozwiązywania wszelkich sporów na linii pracownik-przedsiębiorca, które mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym Klientom pomagamy w przygotowaniu i poprawnej analizie umów o pracę, umów dot. zakazu działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, umów o zachowaniu poufności, kontrakty menadżerskie.

Ustalamy obowiązki zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. Reprezentujemy w sprawach związanych z zapłatą zaległego wynagrodzenia, egzekwowaniu zaległego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nadgodziny. Kancelaria zajmuje się też sporządzaniem kodeksów i regulaminów np. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagrodzenia, kodeksów etyki, polityk antydyskryminacyjnych itp. Nasze usługi obejmują również przygotowanie umów o świadczenie usług, a także umów na usługi doradcze ‘B2B’. 

Prawo pracy – prawnik w Poznaniu

Katalog naszych usług obejmuje również pomoc w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy poprzez rzetelną obronę ochrony interesów naszych Klientów.

W imieniu Klienta podejmujemy się reprezentowania przed sądami wszystkich instancji i sporządzania wszelkich wymaganych pism m.in. pozwów o przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia pracownika do pracy, odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników, odszkodowania z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu. Podmiotom gospodarczym oferujemy ochronę w przypadku niesłusznych roszczeń pracowników i reprezentujemy je przed sądami wszystkich instancji.

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją, a oferowane przez nas rozwiązania jako priorytet traktują satysfakcję i dobro interesu Klienta.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej