1905, 2023

Naruszenie miru domowego – co to oznacza? Gdzie zgłosić?

Mir domowy to określenie, które nie jest często spotykane w potocznym języku. Natomiast wiele osób słyszało prawdopodobnie o tzw. naruszeniu albo zakłóceniu miru domowego. Mogą jednak budzić się wątpliwości odnośnie tego, co konkretnie to oznacza. Zgodnie z kodeksem karnym, a dokładnie przepisem art. 193 kk, [...]

1704, 2023

Podstawy do rozwodu – argumenty rozwodowe

W związku z tym, że postępowanie rozwodowe niekiedy kojarzy się – choć nie zawsze słusznie –  z drogim przedsięwzięciem, niektórzy małżonkowie decydują się na samodzielne sporządzenie pozwu i działanie w sprawie bez pomocy fachowego pełnomocnika. Wielu z nich zadaje sobie wówczas pytanie w jaki sposób [...]

1104, 2023

Umowa dożywocia – co to takiego? Plusy, minusy, koszty

Umowa dożywocia to instytucja, która może zapewnić spokojną starość i pewny byt dla osób starszych, schorowanych, które nie są pewne co do swojej przyszłości np. z uwagi na bardzo niską emeryturę. W 2020 r. opublikowano raport, z którego wynika, iż w każdym kolejnym roku umowy [...]

2703, 2023

Braki formalne pozwu – czym są i jak je uzupełnić?

W świetle obszernych i niekiedy bardzo złożonych przepisów prawa, bez pomocy fachowego pełnomocnika bardzo łatwo jest się w nich pogubić. Jeśli składamy pozew, wniosek bądź inne pismo procesowe nie posiadając znajomości przepisów postępowania cywilnego, istnieje ryzyko wystąpienia braków formalnych pisma, co może skutkować jego zwrotem. [...]

1503, 2023

Wypadek przy pracy – jakie kroki prawne podjąć?

Większość osób chodzi do pracy i niestety w zasadzie w każdym miejscu czy zakładzie pracy może dojść to tzw. wypadku przy pracy. Należy jednak na uwadze mieć, iż nie każde zdarzenia skutkujące rozstrojem/pogorszeniem zdrowia pracownika będzie uważane w świetle przepisów za wypadek przy pracy. Co [...]

903, 2023

Kto musi zapłacić zachowek? Od kogo żądać zapłaty zachowku?

Instytucja prawa spadkowego, jakim jest zachowek ma celu przede wszystkim ochronę najbliższych zmarłego. Każdy może swobodnie dysponować swoim majątkiem za życia, np. przez darowizny, nadto swoboda testowania zezwala zmarłemu dowolne dysponowanie tym majątkiem także po śmierci. Zachowek uprawnia zatem do uzyskania przez bliskich, którzy na [...]

2302, 2023

Udziały i akcje w spółkach a majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków powstaje w momencie zawarcia przez nich małżeństwa z mocy samego prawa. By wprowadzić odmienny ustrój majątkowy małżeński należy podpisać umowę majątkową małżeńską, jednak standardowo mamy do czynienia właśnie ze wspólnością majątkową. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określają jakie składniki majątku wchodzą w [...]

1502, 2023

Jestem oskarżony w sprawie karnej – co robić?

Status oskarżonego nabywa się z chwilą wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Zanim jednak do tego dojdzie, wpierw toczy się postępowanie przygotowawcze, które jest pierwszym stadium procesu karnego. Jego celem jest weryfikacja, czy popełniono czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Zadaniem organów postępowania przygotowawczego jest [...]

301, 2023

Ustanowienie odrębnej własności lokali – procedura, dokumenty, koszty

Aktualnie często dochodzi do nabycia nieruchomości w drodze umowy z deweloperem. W takim przypadku po wybudowaniu nieruchomości jednym z koniecznych działań jest wyodrębnienie własności poszczególnych lokali. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może interesować także właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby podzielić ją na lokale, na przykład w celu [...]

1212, 2022

Umowa inwestycyjna – czym jest i co powinna zawierać?

Przedsiębiorcy w swojej działalności stają przed zadaniem i sporządzaniem różnego rodzaju umów, chociażby jeśli chodzi u umowę o pracę, czy umowę zlecenia. Jedną z tego typu umów jest także umowa inwestycyjna, przy czym generalnie tego typu umowy stosuje się w dużych firmach- spółkach prawa handlowego [...]

2911, 2022

Zatrzymanie prawa jazdy za niepłacenie alimentów

Zgodnie z kodeksem karnym niealimentacja jest przestępstwem. Oznacza to, że zaległości alimentacyjne względem dziecka rodzą zagrożenie w postaci odpowiedzialności karnej. Karne usankcjonowanie uchylania się od płatności alimentów (które jest zagrożone karą nawet 2 lat pozbawienia wolności) często stanowi wystarczającą motywację do wywiązywania się z obowiązku [...]

2211, 2022

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to jedno z powszechnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w komunikacji. Jeśli zawartość alkoholu wynosi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ we krwi kierowcy, lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza, mamy do czynienia z wykroczeniem. [...]

1611, 2022

Jazda pod wpływem narkotyków – jaka kara za to grozi?

W naszym kraju, przepisy karne zabraniają zarówno jazdy pojazdem pod wpływem alkoholu, jak i narkotyków (w tym środków psychoaktywnych). Od stężenia środka odurzającego we krwi typu będzie zależała kara za przestępstwo, a także będzie zależał wymiar odpowiedzialności karnej. Stężenie substancji psychoaktywnej będzie też miało wpływ [...]

1011, 2022

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Niekiedy w życiu bywa tak, że jesteśmy zmuszeni do wyprowadzki za granicę, czy to ze względów ekonomicznych, osobistych, czy innych. Często wyprowadzają się też całe rodziny. Niestety może zdarzyć się też tak, że konieczne będzie prawne zakończenie istniejącego wcześniej małżeństwa zawartego w Polsce podczas pobytu [...]

711, 2022

Posiadanie marihuany – jaka kara za to grozi?

Choć wiele państw zdepenalizowało posiadanie marihuany, w Polsce wciąż jest ono przestępstwem. Choć zagadnienie to budzi niemałe kontrowersje w społeczeństwie, a krytyka prohibicji narkotykowej niewątpliwie przybiera na sile, to przepisy penalizujące posiadanie marihuany mają na celu ochronę życia i zdrowia publicznego. Ich treść odnajdziemy w [...]

3110, 2022

Wypadek po alkoholu – co grozi za spowodowanie wypadku?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa w komunikacji. W przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, sankcje wobec sprawcy są bardzo dotkliwe i mogą skutkować nawet dożywotnią utratą uprawnień. Czy jednak każde spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości w istocie pozwala [...]

2510, 2022

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu – jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu już samo w sobie stanowi wykroczenie albo przestępstwo (w zależności od wysokości stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu sprawcy) i skutkuje pociągnięciem sprawcy do odpowiedzialności. W przypadku spowodowania w takim stanie kolizji (co jest wykroczeniem) lub wypadku (które [...]

1910, 2022

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Polskie prawo karne przewiduje kary już za samo posiadanie narkotyków i to niezależnie od tego, jaki jest to gatunek narkotyku. W niektórych krajach doszło do legalizacji niektórych rodzajów narkotyków, jednak w naszym kraju posiadanie, a zwłaszcza wprowadzanie do obrotu środków odurzających może zakończyć się surowym [...]

2509, 2022

Na czym polega naruszenie dóbr osobistych?

Dobra osobiste określa się jako pewne wartości niematerialne przysługujące każdej osobie fizycznej (a także osobie prawnej), które są ściśle powiązane z godnością człowieka. Kodeks cywilny wylicza dobra osobiste jedynie przykładowo. Wśród nich wymienia się m.in. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę [...]