Strona główna2024-01-30T18:28:10+01:00

Adwokat Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher

Zespół Kancelarii Adwokackiej adwokat dr n. pr. Agaty Koschel-Sturzbecher w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Umów się na spotkanie

Adwokat dr n. pr. Agata Koschel-Sturzbecher LL.M

Adwokat Poznań

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku “German and Polish Law” na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Od 12 lat należy do Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego i prawa korporacji prawniczych. Bierze czynny udział w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych i zawodowych.

Posiada uprawnienia i tytuł Mediatora (Certyfikat nr 501/2019) wydany przez Centrum Mediacji Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu oraz Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Arbiter w Wielkopolskim Sądzie Arbitrażowym. Mówi biegle w j. niemieckim i angielskim.

Wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz członka Komisji ds. wykonywania zawodu ORA. Jest również członkinią Komisji ds. Etyki NRA.
Przedstawicielka Naczelnej Rady Adwokackiej w Zespole do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.
Członkini Polskiego Towarzystwa Legislacji.

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości oraz dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. W obszarze jej zainteresowań znajdują się także sprawy rodzinne, spadkowe i pracownicze.
Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Adwokat Poznań

Zespół Kancelarii Adwokackiej adwokat dr Agaty Koschel-Sturzbecher w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych, osób prawnych, a także organom państwowym, czy spółdzielniom. Nasza Kancelaria adwokacka znajduje się w centrum Poznania – przy ul. Solnej 9/4, w bardzo bliskim sąsiedztwie niemal wszystkich poznańskich sądów i prokuratur. Adwokaci i prawnicy z naszej Kancelarii w Poznaniu zajmują się głównie sprawami spadkowymi, prawem cywilnym, prawem karnym, prawem rodzinnym i prawem gospodarczym. Dziedziny te są naszymi specjalnościami i zajmujemy się nimi od lat, co gwarantuje naszym Klientom w Poznaniu rzetelnie i prawidłowo poprowadzoną sprawę. Więc jeśli szukasz prawnika z Poznania specjalizującego się w powyższych dziedzinach prawa, zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu, omówimy sprawę i przedstawimy najbardziej korzystne rozwiązania. Dobry adwokat profesjonalnie będzie reprezentował interesy Klienta w sądzie, jak i podczas negocjacji czy mediacji.

Kancelaria adwokacka w Poznaniu

Praca z naszym zespołem adwokatów i radców prawnych w Poznaniu gwarantuje profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, także tych skomplikowanych. Wszystkie sprawy naszych Klientów traktujemy jak własne i prowadzimy je z największym zaangażowaniem, staramy się poznać problem holistycznie, tak by nie ograniczać się do pomocy formalno-prawnej, ale by móc także zaproponować rozwiązania z długofalowymi pozytywnymi efektami dla naszych Klientów. By podnosić jakość świadczonych przez nas usług adwokackich, na stałe współpracujemy z specjalistami różnych dziedzin prawa zarówno z Poznania i okolic, ale także z terytorium całego kraju, co pozwala adwokatom i prawnikom z naszej Kancelarii adwokackiej na świadczenie usług prawniczych na najwyższym poziomie.

Solidna i profesjonalna kancelaria adwokacka powinna w swoich działaniach kierować się zasadami, które umożliwią najlepszą współpracę z Klientami- pełna dyskrecja podczas prowadzenia sprawy, pełna odpowiedzialność adwokata za działania podejmowane w imieniu Klienta, terminowość i punktualność, a także jak największa skuteczność i współdziałanie z Klientami. Każdy adwokat i prawnik naszej Kancelarii adwokackiej w Poznaniu w swojej pracy podejmuje działania na podstawie przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze, a także w zgodzie z zasadami etyki adwokackiej, co gwarantuje najwyższą jakość naszych usług. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za losy i sprawy naszych Klientów, dlatego też  oferowana przez nas obsługa prawna jest profesjonalna i rzetelna- zawsze działamy terminowo, zarówno w pracy z sądami i prokuraturami, jak i z Klientami.

kancelaria adwokacka Poznań

Pomoc prawna Poznań

Świadczmy pomoc prawną w Poznaniu z przestrzeganiem obowiązującego prawa i zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania, zarówno sądowego, jak i przedsądowego. Jeśli szukasz skutecznego i zaangażowanego w sprawę adwokata w Poznaniu, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią adwokacką. Obsługujemy klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze.

Główne miejsce pracy Kancelarii adwokackiej to Poznań, ale prowadzimy też sprawy sądowe w całym województwie wielkopolskim, a wyjątkowo tez na terenie całego kraju.

Świadczenie skutecznej pomocy prawnej wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawa, fachowej umiejętności ich analizy, a także doświadczenia w występowaniu przed sądem i innymi organami. Dlatego też wysokość wynagrodzenia adwokata zależy przede wszystkim od stopnia zawiłości sprawy, który przekłada się na czas jaki należy poświęcić na odpowiednie przygotowanie do sprawy (analizę stanu faktycznego, materiału dowodowego) i prowadzenie jej. Przy wycenie usług, adwokat bierze także pod uwagę również ilość pism, jakie należy sporządzić w toku sprawy (w tym ewentualne środki zaskarżenia od wydanych w toku postępowania postanowień) i ich obszerność. Nie bez znaczenia jest także charakter sprawy oraz działania jakie należy w związku z nią podjąć. Ostatnim z kluczowych aspektów wynagrodzenia adwokata jest wartość przedmiotu sporu w sprawie.

Na stronie naszej kancelarii adwokackiej znajdziesz przykładowy cennik adwokata.

Decydując się na złożenie pozwu, wysłanie wezwania bądź też rozpoczęcie negocjacji w sprawie, warto udać się do adwokata jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek czynności, aby omówić swoje możliwości, szanse i zagrożenia oraz strategię działania. Wizyta u adwokata jest zalecana również w razie otrzymania pozwu (wniosku) od strony przeciwnej – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do pełnomocnika, bowiem zwykle sąd zobowiązuje do złożenia odpowiedzi w ściśle określonym terminie (przeważnie wynosi on 14 dni). Pomoc adwokata jeszcze szczególnie pożądana w postępowaniach karnych. W sprawach karnych kluczową rolę odkrywa postępowanie przygotowawcze – dlatego warto ustanowić obrońcę jeszcze przed przesłuchaniem lub przedstawieniem zarzutów. Pokrzywdzony przestępstwem również nie powinien zwlekać ze zgłoszeniem do pełnomocnika i w miarę możliwości należy zwrócić się o pomoc do adwokata jak najszybciej.

Przed wizytą u adwokata należy przede wszystkim skompletować wszelkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Jeśli sprawa toczy się już w sądzie, warto zabrać ze sobą dokumentację sądową i przekazać ją pełnomocnikowi. Przed rozmową z adwokatem warto także przemyśleć czego dotyczy problem i określić istotę sprawy. W razie obawy, że w trakcie rozmowy pominie się istotne okoliczności, bądź jeśli stan faktyczny jest bardzo obszerny, zaleca się uprzednie sporządzenie notatek. Dzięki temu rozmowa z adwokatem nie będzie dla Klienta zbyt wyczerpująca, a pełnomocnik będzie miał szerokie spojrzenie na sprawę. Należy pamiętać, że adwokat związany jest tajemnicą adwokacką, dlatego też w trakcie rozmowy należy zachować całkowitą szczerość, co pozwoli na udzielenie kompleksowej pomocy prawnej.

“Głównym celem dlaczego założyłam kancelarię było stworzenie silnej i zaufanej firmy prawniczej w oparciu o wartości rodzinne, które były w stanie dać mi wiedzę o prawie na najwyższym poziomie. Ważne jest dla mnie, aby podchodzić do spraw i problemów prawnych moich klientów w niestandardowy sposób. Specjalistyczna wiedza, odpowiednie kontakty i udana współpraca to tylko kilka podstaw mojej pracy. Uważam, że świadczenie usług prawnych nie jest zwykłą pracą. Jest to misja życiowa, która wymaga z góry określonych cech i umiejętności.”
Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat Poznań

Prawo cywilne
Adwokat Poznań

Kancelaria Adwokacka Agaty Koschel- Sturzbecher w centrum Poznania specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo cywilne to najobszerniejsze i najpowszechniejsze normy prawne, które dotyczą w zasadzie każdego i w bardzo różnych aspektach życia. Reprezentujemy klientów zarówno przed sądami i innymi organami, jaki i na etapie przedsądowym.

Ochrona dóbr osobistych
Adwokat Poznań

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich sprawach dot. ochrony dóbr osobistych, także odnośnie ochrony wizerunku, renomy, zniesławienia, renomy przedsiębiorcy itp. Zajmujemy się reprezentacją zarówno osób poszkodowanych, jak i pozwanych. Pomagamy w rozwiązywaniu kryzysu medialnego.

Odszkodowania
Adwokat Poznań

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia oraz w sporach z firmami ubezpieczeniowymi. Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym- wezwania do zapłaty, negocjacje itp., jak i prowadzimy z sukcesami postępowania sądowe. Nasi specjaliści doradzą jak zebrać odpowiedni materiał dowodowy i ocenią zasadność ewentualnego sporu przed sądem.

Sprawy rodzinne
Adwokat Poznań

Podejmujemy się prowadzenia nawet najtrudniejszych wielowątkowych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Takie osobiste sprawy wymagają często od adwokata dużego zrozumienia i cierpliwości, więc gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, dużą delikatność i dyskrecję.

Obsługa przedsiębiorców
Adwokat Poznań

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę klientów biznesowych. Wszystkie nasze działania nakierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem działalności. W naszej ofercie oprócz reprezentacji przed sądami i organami znajduje się również doraźna pomoc prawna w  każdym problemie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Umowy konsumenckie
Adwokat Poznań

Zajmujemy się wszechstronną pomocą prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i konsumentów w dochodzeniu ich roszczeń wynikających z zawartej umowy. W naszym kraju obowiązują przepisy odnośnie ochrony konsumentów, jednak często konsumenci nie zdają sobie sprawy z posiadanych przez nich praw, a jednocześnie przepisy te mogą być ryzykowne dla przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie sprawy odnośnie ciążących na nich obowiązków.

Nagrody

Kancelaria Adwokacka adwokat dr Agaty Koschel Sturzbecher z siedzibą w  Poznaniu świadczy usługi obsługi prawnej na rzecz Klientów z Poznania jak i całej Wielkopolski. Co może dla Ciebie zrobić adwokat z Poznania?  Świadczymy usługi z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, spółek, administracyjnego, budowlanego. Adwokat Poznań – Znajdź dobrego adwokata w Poznaniu. Nie boimy się wyzwań, zawsze szukamy najlepszego rozwiązania.

Aktualności

Rozwód za porozumieniem stron – ile się czeka, koszt, procedura

Rozwód za porozumieniem stron to popularne określenie na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie wspólnie zdecydowali o rozstaniu, ta opcja może być dla nich najlepsza. Jedną z głównych zalet tego typu rozwodu jest szybkość procedury sądowej, oszczędność pieniędzy oraz uniknięcie dodatkowego stresu. Warunkiem koniecznym dla sądu udzielającego rozwodu jest całkowite i trwałe ustanie więzi pomiędzy małżonkami: fizycznej, emocjonalnej oraz ekonomicznej. […]

Alimenty od dziadków – kiedy dziadkowie muszą płacić alimenty?

Powszechnie wiadomo, że wypełnianie obowiązku alimentacyjnego bywa zróżnicowane. Istnieją rodzice, którzy regularnie regulują zasądzone kwoty, a nawet tacy, którzy dobrowolnie przekraczają ustalone przez sąd środki na wsparcie dziecka. Jednakże zdarzają się również tacy, którzy uporczywie unikają płacenia alimentów dla dziecka, nie przejawiając zamiaru zmiany tej sytuacji. W przypadku, gdy rodzic lub rodzice nie spełniają podstawowych potrzeb dziecka, to dziecko może wystąpić o alimenty od dziadków.  […]

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw (22 lutego) i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego), informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Od ponad dwóch dekad, każdego roku, Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z sądami, prokuraturami, jednostkami policji, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, angażuje się w akcję wsparcia osób dotkniętych przestępstwem. W całej Polsce organizowane są punkty informacyjne, gdzie każdy może otrzymać bezpłatną poradę. Nasza kancelaria adwokacka również dołącza do tej inicjatywy. Podczas tygodnia pomocy udzielamy bezpłatnych konsultacji prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby udzielić wsparcia, informacji o Waszych prawach i obowiązkach. Dyżury telefoniczne będą [...]

Adwokat z kancelarii Koschel-Sturzbecher

Dlaczego warto wybrać
Kancelarię Adwokacką Koschel – Sturzbecher

Opłaty

Dążymy do tego aby koszty prawne były jak najbardziej przejrzyste. Wiemy, że relacje z klientami muszą opierać się na pełnym zaufaniu i poczuciu wspólnego celu. Z tego powodu zachęcamy do wyboru systemu rozliczeniowego który odpowiada ich celom i nagradza nas za sukces, w tym tradycyjnie za stawkę godzinową, ryczałtową czy za sprawę.

Wybiórczość

Nie zawsze proces sądowy jest najlepszym rozwiązaniem i konieczny dla każdego. Zanim podejmiemy sprawę chcemy być pewni, że warto do niego dążyć. Celowo ograniczamy liczbę spraw, które podejmujemy, aby dać najlepszy wynik dla każdego z naszych klientów.

Współpraca

Zatrudniając naszą kancelarię prawną, nie wynajmują Państwo adwokata, ale cały zespół pomagający w doprowadzeniu do wygranej sprawy. Kontaktujemy się w Twoim imieniu z sądami, firmami, organami administracji publicznej i urzędami. Będziemy pracować blisko Ciebie, zawsze dzwoniąc lub pisząc e-mail, zadając pytania dotyczące Twojej sprawy. Proponujemy alternatywne formy rozwiązywania sporów, w tym mediacje oraz ugody. Udzielamy rzetelnej pomocy prawnej w podejmowaniu trudnych decyzji.

Nasze motto

“Aby być dobrym adwokatem, musisz być najpierw dobrym człowiekiem.”

Jesteśmy zobowiązani do działania z uczciwością,
etyką i szacunkiem, niezależnie od tego, nad czym pracujemy.

Poufność i dyskrecja

Jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Sprawy polskie-niemieckie

Obsługujemy klientów w języku polskim i angielskim, ale także w języku niemieckim. W pełni obsługujemy przedsiębiorców w Poznaniu, ale także poprzez współpracującą z nami kancelarię w Berlinie. Doskonale znamy specyfikę spraw transgranicznych w prawie gospodarczym i handlowym. Z naszych usług prawnych korzystają zarówno klienci indywidualni prowadzący działalność w Republice Federalnej Niemiec jak i przedsiębiorcy, którzy chcą otworzyć działalność na jej terenie.

Kancelaria w liczbach

0%
Skuteczność w wygranych sprawach
0
W tylu sądach reprezentowaliśmy klientów
0
prawie 300 klientów

Obszary praktyki

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadek komunikacyjny
 • Wypadek przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwód
 • Separacja
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej

Siedziba naszej Kancelarii

Poznań, ul. Solna 9/4
(wejście od ul. Młyńskiej)

Jeśli szukasz dobrego adwokata (prawnika) w Poznaniu przyjdź na konsultację do naszej Kancelarii Adwokackiej Ul. Solna 9/4 (wejście od ul.Młyńskiej) dzielnica Stare Miasto w Poznaniu. Zajmujemy się usługami prawnymi takimi jak: sprawy karne, prawo karne, sprawy rodzinne, sprawy rozwodowe, sprawy spadkowe, sprawy ZUS, prawo rodzinne, rozwody (pozew o rozwód) , alimenty (pozew o alimenty), prawo budowlane, nieruchomości, prawo spadkowe, prawo lokalowe. Obsługiwaliśmy klientów nie tylko z Poznania, ale także z całej Polski.

Call Now ButtonZadzwoń