2bobsluga-firm

W ramach prowadzonej przez nas działalności naszym Klientom możemy zaoferować kompleksowe usługi z zakresu windykacji należności. Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym potrzebom i wymaganiom, nasza Kancelaria oferuje pomoc we wszystkich sprawach dotyczących windykacji należności. Zajmujemy się sprawami związanymi ze ściąganiem należności w Poznaniu.

Pierwszym krokiem, który podejmujemy, jest ocena stanu faktycznego. Ustalamy okoliczności sprawy, tak by na podstawie tego wybrać najbardziej skuteczne możliwości windykacji. Oceniamy też, jakie w danym przypadku są szanse na odzyskanie należności.

Często pierwszym działaniem, jakie warto podjąć, jest próba polubownego odzyskania należności. Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzaniem wezwań do zapłaty oraz prowadzeniem negocjacji zmierzających do zawarcia korzystnej dla Klienta ugody z dłużnikiem. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu rozmów skutkujących satysfakcjonującym rozwiązaniem sporu.

Windykacja – sprawa sądowa

Jeśli polubowne działania nie odnoszą zamierzonych rezultatów, albo w danym przypadku byłyby po prostu bezskuteczne, kierujemy sprawę na drogę sądową. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, przygotowując pisma i dokumentację mającą na celu szybkie i skuteczne przeprowadzenie postępowania. Zajmujemy się sporządzeniem:

 • pozwów w postępowaniu nakazowym,
 • pozwów w postępowaniu upominawczym,
 • pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • pozwów w postępowaniu zwykłym.

Po wniesieniu pozwu, reprezentujemy Klientów przed sądem, podejmując stosowne kroki mające na celu uzyskanie satysfakcjonującego wyroku – m.in. przygotowujemy pisma procesowe czy uczestniczymy w rozprawach. Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami sądowymi związanymi z windykacją w Poznaniu.

Uzyskałem wyrok, ale dłużnik nie płaci – windykacja w Poznaniu

W sytuacji, gdy dłużnik nie respektuje prawomocnego orzeczenia sądu, należy przygotować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W sprawach windykacyjnych warto skorzystać z pomocy adwokata, który podejmie wszystkie niezbędne działania, mające na celu uzyskanie należnej kwoty. Adwokat Agata Koschel-Sturzbecher zajmuje się sprawami windykacji w Poznaniu i Wielkopolsce. Kancelaria od lat współpracuje ze sprawdzoną i skuteczną kancelarią komorniczą. Co ważne, zajmujemy się również windykacją długów na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Windykacja – adwokat Poznań

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie podejmowane przez nas kroki są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z Klientem. Chcemy mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego. Pozostajemy w kontakcie z komornikiem, w razie potrzeby kierując odpowiednie wnioski i wytyczne. Najważniejsza jest dla nas dbałość o to, aby zostały podjęte wszystkie czynności mające na celu skuteczne odzyskanie należności przez Klienta.

Zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące kancelarii windykacyjnej w Poznaniu. Po zapoznaniu się z dokumentacją dokonamy analizy i ustalimy niezbędne kroki mające na celu skuteczną windykację, a także zajmiemy się reprezentacją w sprawie.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej