1c_odszkodowania

Nikt nie jest chroniony przed nieszczęśliwym wypadkiem, który może zdarzyć się w każdej chwili i w różnych okolicznościach. Jednak nasza Kancelaria dba o to, żeby zmniejszyć szkodę, która powstaje w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy, wypadku lotniczego lub komunikacyjnego, w tym z tytułu ubezpieczenie OC/AC: zarówno w sferze ekonomicznej Klienta jak i w sferze psychicznej. Zajmujemy się również wypadkami z udziałem pieszych i rowerzystów, czy wypadkach w komunikacji miejskiej. Stawiamy sobie za cel ochronę dobra naszych Klientów oraz dbamy o ich interes. Pozwy o zapłatę, odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za doznane szkody o charakterze majątkowym oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – to wszystko sporządzamy w państwa imieniu oraz wspieramy na każdym etapie postępowania i dążymy razem z naszym Klientem do pozytywnego zakończenia sporu. Możemy uzyskać odszkodowanie za m.in. naprawy, leczenie, rehabilitację, przekwalifikowania zawodowego, dojazdu, zakupu sprzętu leczniczego, koszty dojazdu itp. Jesteśmy liderami w negocjacjach, występujemy przed każdą instytucją państwową jak i prywatną, reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji.
Naszymi głównymi atutami jest profesjonalność, skuteczność i doświadczenie o których państwo możecie się przekonać podejmując współpracę z nami.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek?

Najczęstsze sprawy związane z  wypadkami komunikacyjnymi, z którymi zwracają się do nas Klienci i to:

 • odszkodowania za wypadki samochodowe- w zasadzie w każdym dniu na drogach dochodzi do licznych kolizji i poważnych wypadków drogowych. Jeżeli uczestnik takiego zdarzenia dozna obrażeń ciała ma prawo dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek samochodowy z polisy OC sprawcy wypadku. Roszczenia ma także kierowca, który nie jest sprawcą, poszkodowani pasażerowie, poszkodowani piesi, rowerzyści i motocykliści. W przypadku śmierci uczestnika wypadku roszczenie odszkodowawcze mają też najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w uzyskaniu odszkodowań za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesione koszty i utracone korzyści.
 • odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach lub potrącenie rowerzysty- z powodu nieuwagi kierowców często dochodzi do potrąceń osób poruszających się pieszo, także w miejscach, które z zasady powinny być bezpieczne dla przechodniów czyli na przejściach dla pieszych tzw. „pasach”. Gdy dojdzie już do takiego potrącenia przez jakikolwiek pojazd mechaniczny, poszkodowany ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych za potrącenie z policy OC sprawcy wypadku. Takie samo prawo ma pieszy potrącony na chodniku, poboczu, czy innej części drogi. W sytuacji śmierci potrąconego, roszczeń tych mogą dochodzić jego najbliżsi krewni. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za potrącenie pieszego pokrywa się z OC pojazdu, którym kierowca doprowadził do wypadku. Jednak trzeba pamiętać, że pieszy nie może być wyłącznym sprawcą wypadku.
 • odszkodowania dla pasażera wypadku samochodu (ale także autobusu i tramwaju)- w przypadku, gdy ofiarami wypadku są pasażerowie pojazdów mechanicznych i ponieśli oni jakąkolwiek szkodę, czy obrażenie ciała, mają oni w zasadzie zawsze prawo do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy OC pojazdu. Ważne, że dotyczy to zarówno pasażerów sprawcy wypadku, jak i pasażerów innych pojazdów, które brały udział w zdarzeniu. Wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia to kwestia indywidualna i zależna jest od stanu faktycznego sprawy.
 • odszkodowania i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej- śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesna i trudna do zniesienia, zwłaszcza, gdy jest to śmierć nagła na skutek wypadku samochodowego. W tej sytuacji bliskim krewnym zmarłego należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby dla nich bliskiej z OC sprawcy wypadku.

Zadaniem naszej Kancelarii jest uzyskanie jak najwyższego zadośćuczynienia i odszkodowania dla Klientów. Często zakłady ubezpieczeń zaniżają, nawet rażąco wypłacane sumy, dlatego warto tu skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nasi prawnicy analizują też sprawę i ocenią potencjalne ryzyko i przewidywaną wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Co zrobić po wypadku, jeśli jesteś ranny?

Za jakiekolwiek obrażenia ciała doznane w trakcie wypadku należą się poszkodowanemu zadośćuczynienie za doznana krzywdę i ból, a także odszkodowanie, które pokryje zwrot kosztów leczenia, koszty utraconego zarobku, czy koszty dojazdu do lekarzy specjalistów, czy na rehabilitację. W przypadku poważnych obrażeń, które na długi czas wyeliminują poszkodowanego z normalnego życia i zarobkowania, może on domagać się także specjalnej renty.

W sytuacji, gdy jesteśmy ofiarami wypadku w  pierwszej kolejności trzeba zadbać o swój stan zdrowia i upewnić się, że wezwano odpowiednie służby medyczne czy Policję. Trzeba sprawdzić także, czy inni poszkodowani nie potrzebują naszej pomocy.

Gdy obrażenia powypadkowe nie są zbyt duże i mamy możliwość poruszania się, trzeba zadbać o to, by ustalić dane osobowe sprawcy wypadku, spisać nr rejestracyjny samochodu, model i markę, numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy. W sytuacji, gdy stan zdrowia nie pozwala na zebranie tych informacji, dane te ustali wezwana na miejsce wypadku Policja. Wezwanie Policji może też być niezbędne, gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do winy.

Jeśli stan zdrowia pozwala nam na to, powinniśmy także spisać nr telefonów od świadków wypadku, którzy będą mogli być przesłuchani na okoliczności spowodowania wypadku

Co ma zrobić poszkodowany, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku? Jak dostać odszkodowanie?

Wiadomo, że najlepsza sytuacja dla poszkodowanego to taka, gdy sprawca wypadku bez problemu przyznaje swoją winę i chce jak najszybciej załatwić całą sprawę. Co jednak zrobić wtedy, gdy sprawca nie ma OC lub uciekł z miejsca zdarzenia? W takiej sytuacji poszkodowany może zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, który posiada w ofercie polisy OC w firmie, w której ubezpieczony jest poszkodowany.

Niestety praktyka pokazuje często, że tak przyznane odszkodowania czy zadośćuczynienie często jest mniejsze niż w przypadku, gdy przyznawane jest to z polisy sprawcy. Jednak kwota zawsze zależna jest od następstw wypadków.

Badaniem lekarskim zajmuje się specjalna komisja lekarska, która przeważnie wzywa poszkodowanego na badanie. Komisja może też orzec w trybie zaocznym na podstawie przedstawionej jej dokumentacji medycznej poszkodowanego.

Rozważyć też trzeba sytuacje, kiedy zakład ubezpieczeń oferuje ugodę, w której proponuje pewną kwotę w zamian za zrzeczenie się dochodzenia dalszych roszczeń wobec niego. Warto tego typu zapisy skonsultować z doświadczonym adwokatem, który przeanalizuje sprawę i stwierdzi, czy warto starać się otrzymać większą sumę.

Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Czy warto spisywać oświadczenie sprawcy kolizji?  Z pewnością takie oświadczenie będzie pomocne, gdy sprawca przyznaje się do winy. Będzie to też korzystne dla niego, gdyż po pierwsze nie trzeba oczekiwać na przyjazd Policji, a także sprawca nie otrzyma mandatu i punktów karnych. Wzór oświadczenia powinien znajdować się w każdym samochodzie, wtedy w stresie mamy gwarancje, że nie zapomnimy o niczym ważnym. Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać dokładne informacje tj.:

 • wymienienie uczestników zdarzenia- najlepiej z danymi kontaktowymi,
 • spisane dane z praw jazdy uczestników zdarzenia,
 • dokładne podanie godziny i miejsca zdarzenia,
 • opisanie pojazdów uczestników zdarzenia,
 • spisanie nr polis i dat ich ważności, wraz z nazwą zakładu ubezpieczeń,
 • opisanie uszkodzeń w pojazdach,
 • podanie okoliczności zdarzenia,
 • podanie ewentualnych świadków zdarzenia wraz z danymi kontaktowymi do nich,
 • podpisy uczestników zdarzenia.

Gdy jesteśmy poszkodowanymi w kolizji i zgodziliśmy się na podpisanie oświadczenia trzeba sprawdzić, czy podana przez sprawcę polisa jest ważna. Gdy tak jest, należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Wtedy też w sytuacji, gdy potrzebne jest holowanie pojazdy- ubezpieczyciel powinien to zorganizować. Warto przed odholowaniem zrobić kilak zdjęć miejsca zdarzenia.

Szkodę komunikacyjną można zgłosić:

– przez Internet- wypełnia się formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela lub przez czat z konsultantem,

– telefonicznie- na nr podany na stronie lub polisie ubezpieczyciela,

– w oddziale ubezpieczyciela,

– mailowo (jeśli ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość)

Szkodę trzeba zgłosić jak najszybciej, gdyż wtedy znacznie skróci się czas na oczekiwanie na decyzję ubezpieczyciela. Do czasu podjęcia przez niego decyzji nie powinno się naprawiać samochodu. Co ważne, trzeba pamiętać, że na zgłoszenie szkody mamy 3 lata od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie lub przy zachowaniu należytej staranności mogliśmy się o niej i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia dowiedzieć.

Gdy sprawca kolizji nie posiada ubezpieczenia OC, należy wtedy zgłosić się do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które w swojej ofercie posiada ubezpieczenie OC dla kierowców. Zakład ubezpieczeniowy nie może odmówić Ci przyjęcia sprawy. Wtedy odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego celem jest właśnie wypłacanie odszkodowań w tego typu przypadkach.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej