adwokat prawo karnePrawo karne to zespół przepisów prawnych regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. Każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Podstawowymi źródłami obowiązującego prawa karnego w Polsce są: kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń oraz kodeks karny wykonawczy. Jeśli chodzi o akt regulujący prawo karne skarbowe to należy tu wskazać kodeks karny skarbowy. W sytuacji, gdy mamy wątpliwości, iż miało miejsce działanie niezgodne z prawem lub zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia warto zwrócić się do doświadczonego adwokata karnisty.

Adwokat od spraw karnych w Poznaniu

Kancelaria Adwokacka Agaty Koschel- Sturzbecher z Poznania zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych i karno-skarbowych. Naszych Klientów reprezentujemy we wszystkich stadiach postępowania, od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do postępowania przed Sądem Najwyższym w związku z wniesieniem kasacji. W sprawach karnych bronimy interesów podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych.
Adwokat od spraw karnych to doświadczony specjalista, który spojrzy na sprawę karną wielowątkowo i może bardzo pomóc, przewidując ewentualne konsekwencje działań i wybierać odpowiednie środki obrony. Sprawny adwokat ma przede wszystkim na każdym etapie postępowania za zadanie doprowadzić do uniewinnienia Klienta lub zminimalizowania skutków popełnienia czynu zabronionego.

Jak możemy pomóc w sprawach karnych?

 • reprezentujemy Klientów podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, świadczymy obronę oskarżonych w postępowaniach sądowych i karno- skarbowych,
 • bronimy obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • występujemy w imieniu oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli posiłkowych,
 • udzielamy szeroko pojęte porady prawne w sprawach karnych,
 • sporządzamy pisma procesowe, prywatne akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, wnioski dowodowe w sprawach karnych,
 • doradzamy jaką wybrać najlepszą linię obrony,
 • sporządzamy wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wnioski o dozór elektroniczny itp.,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych w skutek popełnienia czynu zabronionego.

Prawnicy w naszej Kancelarii znajdującej się w centrum Poznania mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i zagwarantują rzetelną i skuteczną pomoc prawną. Jesteśmy w stanie opracować efektywną linię obrony i sprawnie bronimy praw naszych Klientów.

W razie konieczności uzyskania pomocy w sprawach karnych zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii w Poznaniu przy ul. Solnej 9/4.

sep

Zakres usług Kancelarii – prawo karne

Znajdźmy wspólnie najlepsze rozwiązanie

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej