Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom poszukującym obrońcy w sprawie karnej. Nie warto czekać ze zleceniem sprawy profesjonaliście aż do momentu wszczęcia postępowania sądowego, gdyż już na etapie postępowania przygotowawczego, którego celem jest sprawdzenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi przestępstwo oraz wykrycie i ewentualne ujęcie sprawcy, podejmowane są czynności procesowe ważne dla sprawcy- przesłuchanie, które decyduje o treści zarzutów i  już przedstawienie zarzutów. Już na tym etapie postępowanie może zostać nawet umorzone lub skierowane dalej do sądu. Są to więc nadrzędne elementy postępowania, więc pomoc fachowego i doświadczonego obrońcy będzie tu nieoceniona. Przyjmując zlecenie prowadzenia sprawy, jesteśmy zatem obecni we wszystkich czynnościach, przy których obecny może być obrońca, by bronić interesów naszych klientów.

Najczęstsze sprawy karne, które prowadzimy to: wypadki komunikacyjne, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, zniesławienie, znieważenie, znęcanie się, uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów, kradzieże i rozboje, bójki i pobicia, groźby karalne, naruszenie praw autorskich, bezprawne uzyskiwanie informacji, wytwarzanie, przemyt i wprowadzanie do obrotu lub posiadanie środków odurzających. Zajmujemy się też sprawami karnymi o charakterze gospodarczym- m.in. oszustwa kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli a także przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi. Wiemy jak ważne jest, by sprawą zajął się doświadczony i rzetelny adwokat.

Kancelaria oferuje nie tylko obronę w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, ale również sporządzanie zażaleń, wniosków dowodowych, apelacji karnych, kasacji czy wniosków o wznowienie postępowania karnego.

Zajmujemy się także sprawami z prawa wykroczeń, z dużego zbioru przepisów tej gałęzi prawa najbardziej powszechne wykroczenia to: prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, przekroczenie ograniczenia prędkości, prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, niepokojenie drugiego człowieka, czy naruszenie przepisów porządkowych.

Pomagamy także w uzyskaniu odszkodowań i zadośćuczynień w kwestii niesłusznego aresztowania, skazania lub zatrzymania.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej