Groźby karalne – adwokat Poznań

 • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosku o ściganie
 • reprezentacja w sprawie
 • udział w czynnościach postępowania przygotowawczego
 • reprezentacja w sądzie

Potrzebujesz konsultacji w sprawie związanej z groźbami karalnymi?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Groźby karalne

Zgodnie z przepisami, popełnia przestępstwo ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.

Groźba taka może zostać wyrażona zarówno dosłownie, jak i w sposób dorozumiany, czyli tak, że domyślamy się jej z kontekstu wypowiedzi. Może być wyrażona zarówno słownie, jak i w innej formie, na przykład gestem czy zachowaniem.

Groźby karalne – uzasadniona obawa

U osoby, do której jest kierowana groźba, musi zaistnieć uzasadniona obawa, że groźba ta może zostać spełniona. Ocena tego, czy groźba wzbudza uzasadnioną obawę, uwzględnia okoliczności obiektywne – czyli czy taka groźba wzbudziłaby obawę u przeciętnej osoby oraz subiektywne – czy biorąc pod uwagę sytuację osób, których to dotyczy, a także charakter ich relacji, groźba mogła wzbudzić obawę jej spełnienia.

Groźby karalne – ściganie na wniosek

Co istotne, przestępstwo gróźb karalnych jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Tak więc jeśli chcemy, aby sprawca poniósł odpowiedzialność za kierowane wobec nas groźby, to powinniśmy zawiadomić organ ścigania, tj. policję lub prokuraturę, o popełnieniu takiego czynu oraz złożyć wniosek o jego ściganie. Bez takiego wniosku organy nie będą mogły podjąć żadnych czynności.

Przy sporządzaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa gróźb karalnych wraz z wnioskiem o ściganie, warto skorzystać z pomocy adwokata, tak by pismo spełniało wszystkie niezbędne wymogi. Ponadto, pełnomocnik udziela wsparcia również na dalszych etapach postępowania, pozostając w kontakcie z organami ścigania i składając wnioski o podjęcie odpowiednich czynności czy przeprowadzenie dowodów.

W naszej Kancelarii zajmujemy się kompleksową analizą spraw dotyczących gróźb karalnych oraz reprezentacją osób pokrzywdzonych. Składamy stosowne pisma do organów ścigania, uczestniczymy w przesłuchaniach i rozprawach oraz podejmujemy wszelkie inne czynności potrzebne do tego, aby sprawca przestępstwa poniósł odpowiedzialność.

Obrona w sprawach gróźb karalnych – adwokat w Poznaniu

Warto, aby osoba podejrzana bądź oskarżona o popełnienie przestępstwa gróźb karalnych, skorzystała ze wsparcia adwokata, który dokona oceny sytuacji i ustali możliwości obrony.

W naszej Kancelarii dokonujemy analizy sprawy i ustalamy, jakie czynności należy podjąć w celu uzyskania rozstrzygnięcia jak najbardziej korzystnego dla klienta. Zachęcamy do kontaktu osoby poszukujące adwokata w Poznaniu w sprawach dotyczących gróźb karalnych.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej