separacja

Swoją działalnością obejmujemy również wszelkie kwestie sporne związane z majątkiem małżonków oraz byłych małżonków. W toku powyższych spraw pomagamy naszym Klientom uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujące wyniki. Przede wszystkim skupiamy się na sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego. Jesteśmy gotowi działać zarówno w sytuacjach, gdy strony uzyskały porozumienie co do stanu majątkowego jak i sposobu w jaki ma być on podzielony, jak i również gdy strony biorące udział w sporze nie mogą osiągnąć zadowalającego ich kompromisu. Podział majątku dopuszczalny jest jedynie po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Jeśli szukasz adwokata z Poznania specjalizującego się w podziałach majątku, serdecznie zapraszamy na spotkanie w naszej Kancelarii adwokackiej, by umówić sprawę.

Ustawowa wspólność majątkowa a podział majątku

Z mocy prawa, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa i obejmuje rzeczy nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Rzeczy nieobjęte wspólnością należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego wchodzą zatem: wynagrodzenie za pracę i dochody z każdej działalności małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak i z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego małżonków.

Umowy majątkowe małżeńskie – rozdzielność majątkowa

Oczywiście małżonkowie mogą przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania zawierać umowy, które będą modyfikowały panujący między nimi ustrój majątkowy. Nasza Kancelaria w Poznaniu ma w swojej ofercie sporządzanie tego typu umów. I wtedy w przypadku ustalenia między małżonkami rozdzielności majątkowej, podziału majątku można dokonać także w czasie trwania małżeństwa.

Podział majątku – kiedy jest możliwy i jak przebiega?

Generalnie podział majątku następuje najczęściej po rozwodzie, gdyż wtedy następuje rozdzielność majątkowa. Podziału dokonuje się w formie umowy lub w toku postępowania przed sądem. Postępowanie sądowe toczy się przede wszystkim wtedy, gdy małżonkowie nie mogą dojść do wspólnego porozumienia. Przy sprawie sądowej o podział majątku należy liczyć się z tym, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia- często obszernego- postępowania dowodowego będzie ono czasochłonne i kosztowne, gdyż niemal zawsze sąd powołuje biegłego lub biegłych, którzy oszacują wartość majątku. Postępowania o podział majątku nie należą do najłatwiejszych, dlatego warto, by stronę w sądzie reprezentował adwokat mający duże doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw o podział majątku.

Podział majątku w formie umowy

Zdecydowanie szybszym i mniej kosztownym sposobem podziału majątku jest dokonanie podziału majątku w formie umowy pomiędzy małżonkami, oczywiście taka opcja istnieje wtedy, gdy wyrażają oni wolę dojścia do konsensusu. Nasza Kancelaria w Poznaniu posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spotkań negocjacyjnych, na których z reguły udaje nam się dojść do porozumienia z drugą stroną. Działając w imieniu naszych Klientów podejmujemy się występowania z odpowiednim wnioskami wymaganymi przy podziale majątku wspólnego oraz dochodzimy ich praw przed sądami wszystkich instancji. Nasza Kancelaria w Poznaniu może pochwalić się współpracą z doświadczonymi i rzetelnymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Podział majątku

Kancelaria Adwokacka Koschel-Sturzbecher z Poznania świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach o podział majątku, między innymi:

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej