2bobsluga-firm

Już podczas pierwszych kroków prowadzących do stworzenia nowej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca staje przed poważną decyzją jaką jest wybór właściwej formy prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach prowadzonych usług oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną podczas pierwszych kroków pomagając dokonać im adekwatnego w stosunku do oczekiwań wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając plan rozwoju Klienta, co pozwala zabezpieczyć jego interesy i zminimalizować ryzyko. Nasza Kancelaria zapewnia szczegółowe doradztwo dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego, poczynając od ich rodzajów, przez wymagania stawiane przed nimi z mocy ustawy, a na ich przeznaczeniu kończąc. Obsługujemy także organy spółek i opracowujemy teksty ich uchwał. Mając na uwadze dobro oraz interes Klienta dobierane przez nas rozwiązania skupiają na maksymalnej optymalizacji dostępnych środków prawnych. Sporządzamy projektów umów (umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek partnerskich, również spółek cywilnych) oraz statutów spółek (statuty spółek akcyjnych i spółek komandytowo–akcyjnych). Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami rejestrowymi (składamy wnioski o wpis do KRS, wnioski o zmianę wpisu w KRS, wnioski o wykreślenie wpisu z KRS, itp.), pomagamy spełnić wszystkie konieczne formalności, obejmuje to także postępowania administracyjne związane z uzyskaniem niezbędnych licencji, koncesji lub zezwoleń.

Podczas prowadzenia naszych działań współpracujemy z doświadczoną i rzetelną kancelarią notarialną. Nasze działania odznaczają się szybkością, profesjonalizmem oraz dbaniem o dobro Klientów, które jest naszym największym priorytetem.

sep

Obsługa przedsiębiorstw

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej