2bobsluga-firm

Wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej

Już podczas pierwszych kroków prowadzących do stworzenia nowej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca staje przed poważną decyzją jaką jest wybór właściwej formy prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach prowadzonych usług oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną podczas pierwszych kroków pomagając dokonać im adekwatnego w stosunku do oczekiwań wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając plan rozwoju Klienta, co pozwala zabezpieczyć jego interesy i zminimalizować ryzyko. Wybór konkretnego rodzaju spółki jest istotny, bowiem każda spółka posiada odrębne regulacje prawne, które zawierają różny zakres praw i obowiązków wspólników, czy osób prowadzących sprawy spółki.

Naszym Klientom pomagamy w zakładaniu spółek osobowych (s. jawna, s. partnerska, s. komandytowa) oraz spółek kapitałowych (s. z ograniczoną odpowiedzialnością i s. akcyjna). Doradzimy i pomożemy w założeniu również spółek o charakterze mieszanym i o bardziej skomplikowanej strukturze tj. s. komandytowo-akcyjnej, s. zależne (holdingi) itp.

Pomoc prawnika przy zakładaniu i rejestracji spółek

Nasza Kancelaria zapewnia szczegółowe doradztwo dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego, poczynając od ich rodzajów, przez wymagania stawiane przed nimi z mocy ustawy, a na ich przeznaczeniu kończąc. W ramach naszych usług zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów powyższych spółek i wszystkich innych niezbędnych związanych z tym dokumentów. Prawnicy z naszej Kancelarii kompleksowo przeprowadzą proces całej rejestracji spółki jako płatnika VAT i złożą również niezbędne dokumenty do Urzędu Skarbowego. W przypadku spółek kapitałowych, na życzenie Klienta, pomagamy w uzyskaniu numeru NIP i REGON przed rejestracja.

Bieżąca obsługa prawna spółek 

Obsługujemy także organy spółek i opracowujemy teksty ich uchwał. Opracowujemy i opiniujemy również wewnętrzne dokumenty spółki np. protokoły z posiedzeń, zgromadzeń wspólników itp. Profesjonalnie przeprowadzamy wszystkie formalności związane ze zmianami w umowie spółki, czy ze wstąpieniem do spółki nowego wspólnika, zmianami co do siedziby czy zarządu spółki. Mając na uwadze dobro oraz interes Klienta dobierane przez nas rozwiązania skupiają na maksymalnej optymalizacji dostępnych środków prawnych. Naszych Klientów reprezentujemy w trakcie całego postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

W zakresie naszych usług jest również sporządzanie projektów umów (umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek partnerskich, również spółek cywilnych) oraz statutów spółek (statuty spółek akcyjnych i spółek komandytowo–akcyjnych). Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami rejestrowymi (składamy wnioski o wpis do KRS, wnioski o zmianę wpisu w KRS, wnioski o wykreślenie wpisu z KRS, itp.), pomagamy spełnić wszystkie konieczne formalności, obejmuje to także postępowania administracyjne związane z uzyskaniem niezbędnych licencji, koncesji lub zezwoleń. Zajmujemy się również wystąpieniem ze spółki oraz jej likwidacją i sprzedażą udziałów i akcji, a także podwyższeniem i obniżeniem kapitału.

Podczas prowadzenia naszych działań współpracujemy z doświadczoną i rzetelną kancelarią notarialną. Nasze działania odznaczają się szybkością, profesjonalizmem oraz dbaniem o dobro Klientów, które jest naszym największym priorytetem.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej