sluzebnosc-przesylu-smallZakres spraw dotyczących nieruchomości jest dość obszerny, jedną z takich sytuacji jest ustanowienie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie.
Nasza Kancelaria zajmuje się problematyką urządzeń przesyłowych, zarówno ze strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości, które zostały zajęte pod infrastrukturę przesyłową. Naszym klientom pomagamy w regulacji tzw. zaszłości dot. istniejącej infrastruktury sieciowej, poszukujemy też rozwiązań w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla nowych inwestycji przesyłowych.
Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy stronami, np. właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władnącej, służebność taka powstaje z mocy orzeczenia sądowego lub na skutek zasiedzenia. Ustanowienie służebności na naszą nieruchomość nie zawsze jest pożądane a tym bardziej kiedy następuje bezumowne korzystanie z nieruchomości, dla tego warto skorzystać z porad prawnych.
Nasza Kancelaria chętnie pomoże państwu w każdej sprawie dotyczącej ustanowieniu służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje, występujemy przed każdą instytucją państwową oraz prywatną, występujemy przed sądami wszystkich instancji. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych, zasiedzenia służebności przesyłu, zmiany lokalizacji lub usunięcia urządzenia przesyłu, zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.
Sporządzamy także profesjonalne opinie prawne oraz rekomendacje z zakresu problematyki urządzeń przesyłowych oraz oferujemy doradztwo prawne w tematyce wdrażania rozwiązań zmierzających do regulacji stanu prawnego w sposób umożliwiający korzystanie z urządzeń przesyłowych oraz ich eksploatację.
W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalność, skuteczność i doświadczenie o którym możecie państwo się przekonać podejmując współpracę z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej