sluzebnosc-przesylu-small

Zakres spraw dotyczących nieruchomości jest dość obszerny. Wśród nich wyróżnić można sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu, a także związanego z tym odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie takiej służebności. Nasza Kancelaria zajmuje się problematyką urządzeń przesyłowych, zarówno ze strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości, które zostały zajęte pod infrastrukturę przesyłową.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu dotyczy urządzeń służących do doprowadzania albo odprowadzania płynów, gazu, energii elektrycznej czy pary, a także innych tego typu urządzeń. Polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią takie urządzenia, prawem polegającym na tym, że może on korzystać w pewnym wskazanym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Służebność przesyłu może powstać:

 • w drodze umowy pomiędzy stronami, tj. pomiędzy przedsiębiorcą a osobą, na terenie której znajdują się urządzenia przesyłowe,
 • na mocy orzeczenia sądowego – zwykle ma to miejsce w sytuacji, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia,
 • na skutek zasiedzenia – następuje to zazwyczaj po 30 latach korzystania z urządzenia.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a służebność przesyłu

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości możemy dochodzić wtedy, gdy ktoś posiada należącą do nas nieruchomość bez naszej zgody. Musi on jednak czynić to w tzw. złej wierze, co polega na tym, że wie on, iż nie może posiadać tej nieruchomości, a jednak to czyni. Przykładem jest sytuacja, gdy wypowiedzieliśmy komuś najem, a mimo to nadal zamieszkuje on w lokalu.

Jak jednak ma się to do służebności przesyłu? Okazuje się, że stosownego wynagrodzenia można dochodzić również z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości polegającego na korzystaniu ze znajdujących się na niej urządzeń przesyłowych. Należy mieć przy tym na uwadze, że sądy, w tym Sąd Najwyższy, różnie podchodzą do tego, czy w takim przypadku należy się odszkodowanie. Zazwyczaj jednak uznaje się, że przedsiębiorca powinien je zapłacić. Wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie tego, jaką kwotę właściciel mógłby uzyskać w sytuacji zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu. Na wysokość tej kwoty wpływają różne okoliczności, na przykład położenie nieruchomości, a także wpływ służebności na obniżenie wartości nieruchomości oraz na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Służebność przesyłu – adwokat w Poznaniu

Nasza Kancelaria zajmuje się problematyką urządzeń przesyłowych, zarówno ze strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości, które zostały zajęte pod infrastrukturę przesyłową. Naszym klientom pomagamy w regulacji tzw. zaszłości dotyczących istniejącej infrastruktury sieciowej, poszukujemy też rozwiązań w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla nowych inwestycji przesyłowych.
Chętnie pomożemy Państwu w każdej sprawie dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje, występujemy przed urzędami oraz przed sądami wszystkich instancji. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych, zasiedzenia służebności przesyłu, zmiany lokalizacji lub usunięcia urządzenia przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

Sporządzamy także profesjonalne opinie prawne oraz rekomendacje z zakresu problematyki urządzeń przesyłowych oraz oferujemy doradztwo prawne w tematyce wdrażania rozwiązań zmierzających do regulacji stanu prawnego w sposób umożliwiający korzystanie z urządzeń przesyłowych oraz ich eksploatację. Zawsze staramy się osiągnąć jak najbardziej korzystny dla klienta wynik. Naszymi głównymi atutami są profesjonalność, skuteczność i doświadczenie, o którym możecie się Państwo przekonać, podejmując współpracę z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej