Zgodnie z przepisami ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, popełnia przestępstwo. Natomiast osoba prowadząca pojazd znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, popełnia wykroczenie, co wiąże się z łagodniejszą odpowiedzialnością karną niż w przypadku przestępstwa.

Najczęściej do popełnienia powyższych dochodzi poprzez kierowaniem samochodu pod wpływem alkoholu bądź narkotyków czy dopalaczy. Pojazdy mechaniczne to też np. maszyna rolnicza, motocykl, motorower.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią osoby poszukujące adwokata w Poznaniu w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Nietrzeźwość a stan po użyciu alkoholu

Na czym polega różnica pomiędzy znajdowaniem się w stanie nietrzeźwości a w stanie po użyciu alkoholu?

Zgodnie z przepisami, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Zakaz prowadzenia pojazdu jako skutek kierowania samochodem po alkoholu

Środkiem karnym, jaki często jest orzekany w sprawach o przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdu, jest zakaz prowadzenia pojazdu. W zależności od tego, czy czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo czy jako wykroczenie, zakaz może obejmować okres od kilku miesięcy do kilku lat.

Obrona w sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – adwokat Poznań

W razie zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, warto skontaktować się z adwokatem, aby uzyskać wsparcie prawne. Z uwagi na emocje towarzyszące nierzadko takiemu zdarzeniu, czasami może nam być ciężko obiektywnie ocenić naszą sytuację. Pomoc adwokata, jako osoby doświadczonej w takich sprawach i znającej przepisy, może być nieoceniona podczas obrony w sprawie karnej, w tym w sprawach dotyczących kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Nasza Kancelaria zajmuje się analizą prawną spraw o prowadzenie pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego i oceną ich okoliczności. W takich sprawach duże znaczenie może mieć zapoznanie się przez adwokata z aktami sprawy i ich ocena pod kątem prawnym, ponieważ zdarza się, że funkcjonariusze policji popełniają błędy na przykład w zakresie pomiaru stężenia alkoholu, co potem może mieć duże znaczenie przy obronie w takiej sprawie. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania i Wielkopolski.

Naszym zadaniem jest uzyskanie rozstrzygnięcia jak najbardziej korzystnego dla klienta. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu obronę klienta, zarówno w czasie postępowania przed policją lub prokuraturą, jak i przed sądem.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej