Agata Koschel-Sturzbecher

Autor: Agata Koschel-Sturzbecher

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Seminarzystka studiów doktoranckich w Zakładzie Postępowania cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego i prawa korporacji prawniczych.
16 09, 2021

Alimenty natychmiastowe – od kiedy? Zmiany proponowane przez rząd

2021-09-16T14:11:25+02:00

Kilka miesięcy temu można było usłyszeć o planowanych przez rząd zmianach w zakresie alimentów, polegających na wprowadzeniu tzw. alimentów natychmiastowych. Taka propozycja jest uzasadniana przez sąd potrzebą przyspieszenia i uproszczenia postępowań alimentacyjnych. Jaki jest zakres proponowanych zmian i czy rzeczywiście będą one miały pozytywny wpływ na czas trwania spraw alimentacyjnych? Alimenty natychmiastowe – procedura Przyspieszenie [...]

Alimenty natychmiastowe – od kiedy? Zmiany proponowane przez rząd2021-09-16T14:11:25+02:00
13 09, 2021

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

2021-09-16T14:10:01+02:00

W przypadku wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Regułą jest, iż rozwód orzekany jest z jednoczesnym rozstrzygnięciem w wyroku o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czyli które z małżonków tę winę ponosi. W wyroku rozwodowym sąd może zawrzeć ustalenie, iż winę ponosi wyłącznie [...]

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?2021-09-16T14:10:01+02:00
27 07, 2021

Jak udowodnić zdradę przed sądem?

2021-09-16T14:10:12+02:00

Każda zdrada jest bardzo bolesnym przeżyciem w życiu człowieka, zarówno ta wyrządzona przez przyjaciela, czy bliską ukochaną osobę. W przypadku małżeństw, nierzadko niewierność małżeńska bywa przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a w konsekwencji orzeczenia rozwodu. Jednak wskazać trzeba, że żaden przepis nie określa czym dokładnie jest zdrada małżeńska i w zależności od danego przypadku, [...]

Jak udowodnić zdradę przed sądem?2021-09-16T14:10:12+02:00
25 07, 2021

Alimenty na rodziców i dziadków

2021-07-26T10:01:34+02:00

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, iż alimenty mogą być płacone nie tylko na dzieci, bowiem zgodnie z przepisem art. 87 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice i dzieci zobowiązani są do wzajemnego wspierania się. Z kolei przepis 128 tego kodeksu wskazuje na treść obowiązku alimentacyjnego, który brzmi: obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby [...]

Alimenty na rodziców i dziadków2021-07-26T10:01:34+02:00
15 07, 2021

Rozwód a kredyt hipoteczny – co zrobić?

2021-07-15T13:05:23+02:00

Często humorystycznie mówi się, że nic tak nie łączy ludzi, jak wspólnie zaciągnięty kredyt hipoteczny. Jest to poniekąd prawda, ponieważ taki kredyt zawiera się najczęściej na kilkadziesiąt lat, a jego suma opiewa na setki tysięcy złotych. Natomiast sam fakt małżeństwa w zasadzie nie jest istotny dla banku, kredyt hipoteczny mogą zawrzeć też pary żyjące w [...]

Rozwód a kredyt hipoteczny – co zrobić?2021-07-15T13:05:23+02:00
28 06, 2021

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

2021-06-28T10:40:14+02:00

W momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. małżeńska wspólność majątkowa, która charakteryzuje się tym, że małżonkowie nie mają udziałów w powstałym majątku wspólnym, jest to tzw. współwłasność  łączna. Czyli cały majątek należy do nich obojga. Z tego względu podczas trwania wspólności majątkowej, małżonek samodzielnie nie tylko nie może rozporządzać swoim udziałem [...]

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?2021-06-28T10:40:14+02:00
23 06, 2021

Odmowa rozwodu przez sąd – kiedy jest możliwa?

2021-06-23T09:59:40+02:00

Rozwód to jedyna prawna możliwość zakończenia małżeństwa w sytuacji, gdy oboje z małżonków żyją (w sytuacji śmierci jednego z nich w czasie trwania małżeństwa jego zakończenie jest oczywiste). Podczas postępowania rozwodowego sąd bada, czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego - jest to tzw. pozytywna przesłanka orzeczenia rozwodu. Jednak po tym, [...]

Odmowa rozwodu przez sąd – kiedy jest możliwa?2021-06-23T09:59:40+02:00
18 06, 2021

Opieka naprzemienna – najważniejsze informacje

2021-06-18T14:47:03+02:00

Podstawowym źródłem prawa rodzinnego w Polsce jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. To tam można dowiedzieć się na temat większości regulacji związanych z prawem rodzinnym. Jednak nie znajdziemy tam definicji prawnej "opieki naprzemiennej", definicji takiej nie ma też w żadnej innej ustawie. Dlatego tzw. "orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej" traktuje się jako orzeczenie, w którym sąd [...]

Opieka naprzemienna – najważniejsze informacje2021-06-18T14:47:03+02:00
16 06, 2021

Jak napisać pozew o alimenty?

2021-06-18T14:48:00+02:00

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, zazwyczaj następuje to poprzez przekazywanie kwot pieniężnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego alimenty należą się dzieciom od rodziców, ale też w określonych przypadkach rodzicom, rodzeństwu czy byłemu małżonkowi. Z pewnością jednak najczęściej spotykanym przypadkiem są alimenty na rzecz dziecka od tego z rodziców, z którym ono [...]

Jak napisać pozew o alimenty?2021-06-18T14:48:00+02:00
31 05, 2021

Ile trwa sprawa o alimenty?

2021-05-12T14:03:08+02:00

Obowiązek alimentacyjny to ciążący na pewnych osobach obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Najczęściej spotykaną sytuacją są alimenty na rzecz dziecka od rodzica, z którym to dziecko nie mieszka. Jednym ze sposobów uzyskania alimentów jest złożenie do sądu pozwu o alimenty. Jest to niezbędne zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzic nie [...]

Ile trwa sprawa o alimenty?2021-05-12T14:03:08+02:00
Call Now ButtonZadzwoń