rozwodZgodnie z danymi przedstawianymi każdego roku przez główny urząd statystyczny ponad 1/3 wszystkich zawieranych małżeństw kończy się rozwodem. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że pomimo negatywnych emocji kojarzonych z rozwodami jest to jedyny skuteczny i racjonalny sposób na zakończenie nieudanego małżeństwa i zamknięcie tego życiowego rozdziału.
Z pozwem o rozwód można wystąpić w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednakże w praktyce sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowania o rozwód nie jest prostym zadaniem. Najważniejsze jest dobre przygotowanie do sprawy, poprawne sporządzenie pozwu inicjującego postępowanie i dalszych pism procesowych, a także jasno określone stanowiska małżonków- wtedy rozwód można przeprowadzić sprawnie i zakończyć sprawę rozwodową już na pierwszym posiedzeniu.
Jako, że zakończenie często długoletniego związku jest bardzo trudne, nasza Kancelaria nie tylko przedstawia najbardziej korzystne dla klienta rozwiązania, prawnicy służą też radą i mając na uwadze emocjonalne podejście stron do sprawy, oferują wsparcie i zrozumienie, tak by zaoszczędzić klientowi jak najwięcej stresu. Nie można bowiem zapomnieć, że w sprawie rozwodowej często ma miejsce też rozpatrzenie kwestii władzy rodzicielskiej i alimentów.
Nasza Kancelaria ma bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu trudnych i skomplikowanych spraw rozwodowych z orzekaniem o winie jednego z małżonków, także jeśli chodzi o prowadzenie spotkań mediacyjnych, gdyż jesteśmy zwolennikami dążenia do kompromisu stron, by zaoszczędzić naszym klientom czasu, pieniędzy i nerwów. Sprawy rodzinne nierzadko są drażliwe i poruszane w nich są też intymne i prywatne tematy, więc jeśli jest taka możliwość, lepszym rozwiązaniem wydaje się dojście do porozumienia.
Nasza Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy rozwodowe, reprezentując profesjonalnie i na równi zarówno kobiety, jak i mężczyzn, negocjujemy najdogodniejsze warunki rozwodu oraz pilnujemy by nasi Klienci kończąc sprawę byli w jak największym stopniu zadowoleni zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami i ostatecznym wynikiem rozpraw. Sporządzamy wszelkie pisma związane z rozwodami: pozew o rozwód, pozew o alimenty, odpowiedzi na pozwy, a na apelacjach od wyroków kończąc.
W ramach naszej działalności podejmujemy się również wszystkich innych spraw związanych z rozpadem małżeństwa. Do każdej z nich podchodzimy z pełnym profesjonalizmem oraz z należytą starannością i jakże oczekiwaną w tego typu sprawach dyskrecją.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej