Aktualności

19 05, 2023

Naruszenie miru domowego – co to oznacza? Gdzie zgłosić?

2023-05-19T13:13:25+02:00

Mir domowy to określenie, które nie jest często spotykane w potocznym języku. Natomiast wiele osób słyszało prawdopodobnie o tzw. naruszeniu albo zakłóceniu miru domowego. Mogą jednak budzić się wątpliwości odnośnie tego, co konkretnie to oznacza. Zgodnie z kodeksem karnym, a dokładnie przepisem art. 193 kk, zakłócenie miru domowego polega na tym, że ktoś wdziera się [...]

Naruszenie miru domowego – co to oznacza? Gdzie zgłosić?2023-05-19T13:13:25+02:00
17 04, 2023

Podstawy do rozwodu – argumenty rozwodowe

2023-04-17T13:48:50+02:00

W związku z tym, że postępowanie rozwodowe niekiedy kojarzy się – choć nie zawsze słusznie –  z drogim przedsięwzięciem, niektórzy małżonkowie decydują się na samodzielne sporządzenie pozwu i działanie w sprawie bez pomocy fachowego pełnomocnika. Wielu z nich zadaje sobie wówczas pytanie w jaki sposób sformułować uzasadnienie pozwu o rozwód. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek na [...]

Podstawy do rozwodu – argumenty rozwodowe2023-04-17T13:48:50+02:00
11 04, 2023

Umowa dożywocia – co to takiego? Plusy, minusy, koszty

2023-04-11T11:45:06+02:00

Umowa dożywocia to instytucja, która może zapewnić spokojną starość i pewny byt dla osób starszych, schorowanych, które nie są pewne co do swojej przyszłości np. z uwagi na bardzo niską emeryturę. W 2020 r. opublikowano raport, z którego wynika, iż w każdym kolejnym roku umowy o dożywocie zyskują na popularności, gdyż w 2020 r. podpisano [...]

Umowa dożywocia – co to takiego? Plusy, minusy, koszty2023-04-11T11:45:06+02:00
27 03, 2023

Braki formalne pozwu – czym są i jak je uzupełnić?

2023-03-03T11:26:07+01:00

W świetle obszernych i niekiedy bardzo złożonych przepisów prawa, bez pomocy fachowego pełnomocnika bardzo łatwo jest się w nich pogubić. Jeśli składamy pozew, wniosek bądź inne pismo procesowe nie posiadając znajomości przepisów postępowania cywilnego, istnieje ryzyko wystąpienia braków formalnych pisma, co może skutkować jego zwrotem. O tym, czym są braki formalne,  jakie zagrożenia się z [...]

Braki formalne pozwu – czym są i jak je uzupełnić?2023-03-03T11:26:07+01:00
15 03, 2023

Wypadek przy pracy – jakie kroki prawne podjąć?

2023-03-03T11:20:07+01:00

Większość osób chodzi do pracy i niestety w zasadzie w każdym miejscu czy zakładzie pracy może dojść to tzw. wypadku przy pracy. Należy jednak na uwadze mieć, iż nie każde zdarzenia skutkujące rozstrojem/pogorszeniem zdrowia pracownika będzie uważane w świetle przepisów za wypadek przy pracy. Co ważne, za wypadek przy pracy pracownikowi należy się odszkodowanie za [...]

Wypadek przy pracy – jakie kroki prawne podjąć?2023-03-03T11:20:07+01:00
9 03, 2023

Kto musi zapłacić zachowek? Od kogo żądać zapłaty zachowku?

2023-03-03T11:10:52+01:00

Instytucja prawa spadkowego, jakim jest zachowek ma celu przede wszystkim ochronę najbliższych zmarłego. Każdy może swobodnie dysponować swoim majątkiem za życia, np. przez darowizny, nadto swoboda testowania zezwala zmarłemu dowolne dysponowanie tym majątkiem także po śmierci. Zachowek uprawnia zatem do uzyskania przez bliskich, którzy na skutek przeróżnych okoliczności nie otrzymali należnego im ustawowo spadku. Warto [...]

Kto musi zapłacić zachowek? Od kogo żądać zapłaty zachowku?2023-03-03T11:10:52+01:00
3 03, 2023

Podniesienie czynszu – jakie prawa ma najemca, a jakie wynajmujący?

2023-03-03T11:03:06+01:00

Ustalenie w treści umowy najmu kwoty czynszu nie oznacza, że jego wysokość będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Co ważne, może to dotyczyć także umów najmu zawartych na czas określony. Ustawodawca przyznaje właścicielowi lokalu mieszkalnego możliwość podniesienia czynszu, choć - co warte podkreślenia - tylko w ściśle określonych granicach. Nie oznacza to jednak, że [...]

Podniesienie czynszu – jakie prawa ma najemca, a jakie wynajmujący?2023-03-03T11:03:06+01:00
23 02, 2023

Udziały i akcje w spółkach a majątek wspólny małżonków

2023-02-15T09:44:51+01:00

Majątek wspólny małżonków powstaje w momencie zawarcia przez nich małżeństwa z mocy samego prawa. By wprowadzić odmienny ustrój majątkowy małżeński należy podpisać umowę majątkową małżeńską, jednak standardowo mamy do czynienia właśnie ze wspólnością majątkową. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określają jakie składniki majątku wchodzą w tzw. majątek wspólny, a jakie w majątek odrębny każdego z [...]

Udziały i akcje w spółkach a majątek wspólny małżonków2023-02-15T09:44:51+01:00
15 02, 2023

Jestem oskarżony w sprawie karnej – co robić?

2023-02-10T10:47:28+01:00

Status oskarżonego nabywa się z chwilą wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Zanim jednak do tego dojdzie, wpierw toczy się postępowanie przygotowawcze, które jest pierwszym stadium procesu karnego. Jego celem jest weryfikacja, czy popełniono czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Zadaniem organów postępowania przygotowawczego jest także wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, zebranie i [...]

Jestem oskarżony w sprawie karnej – co robić?2023-02-10T10:47:28+01:00
10 02, 2023

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem w Kancelarii Adwokackiej?

2023-02-10T10:41:39+01:00

Praktyka pokazuje, że pierwsze spotkanie z adwokatem bywa stresujące dla Klientów, którzy często nie wiedzą czego spodziewać się rozmowie. Nie ma w tym nic dziwnego – zwłaszcza gdy sprawa może rzutować na naszą sytuację życiową, zarówno w aspekcie finansowym jak i rodzinnym. W takiej sytuacji bardzo pomocne okazuje się odpowiednie przygotowanie przed rozmową. Oczywiście spotkanie [...]

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem w Kancelarii Adwokackiej?2023-02-10T10:41:39+01:00
Call Now ButtonZadzwoń