Jak znieść współwłasność?

2021-03-15T10:40:21+01:00

W polskim prawie cywilnym występuje współwłasność łączna i ułamkowa. Współwłasność łączna jest wtedy, gdy współwłaściciele nie posiadają w niej udziałów, a dana rzecz należy do nich łącznie, taki rodzaj współwłasności występuje w przypadku małżonków lub w spółce cywilnej. Z kolei współwłasność ułamkowa jest wtedy, gdy każdy z współwłaścicieli posiada ułamkowy udział w przedmiocie współwłasności [...]