Monthly Archives: wrzesień 2019

15 09, 2019

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

2021-06-28T20:23:03+02:00

W sytuacji śmierci bliskiej osoby często zachodzi potrzeba uregulowania kwestii spadkowych. Następuje to najczęściej w dwóch etapach: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku. Stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, kto dziedziczy po danym spadkobiercy. Może to nastąpić u notariusza bądź w drodze postępowania sądowego. Do notariusza warto się udać, jeśli [...]

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku2021-06-28T20:23:03+02:00
3 09, 2019

Nowe opłaty w sprawach cywilnych 2019

2021-02-12T22:52:58+01:00

Dnia 6 sierpnia br. opublikowano tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej, a także- niestety- znacząco zwiększa koszty sądowe w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta ma w praktyce skrócić czas trwania postępowań cywilnych i usprawnić ich przebieg, jednak- [...]

Nowe opłaty w sprawach cywilnych 20192021-02-12T22:52:58+01:00
Call Now ButtonZadzwoń