Monthly Archives: listopad 2021

21 11, 2021

Darowizna a zachowek – jak nie płacić zachowku?

2021-11-08T12:22:00+01:00

W sytuacji, w której spadkodawca pozostawił testament, w którym przekazał swój cały (lub prawie cały) majątek osobom, którzy w przypadku dziedziczenia ustawowego nie dziedziczyliby po nim, spadkobiercy ustawowi mogą w sądzie dochodzić zachowku. Prawo do zachowku pozwala tym pominiętym członkom rodziny na zmianę rozporządzeń testamentowych spadkodawcy. Większość osób myśli, że skorzystać z zachowku można tylko [...]

Darowizna a zachowek – jak nie płacić zachowku?2021-11-08T12:22:00+01:00
15 11, 2021

Uzasadnienie pozwu o alimenty – jak podwyższyć lub obniżyć alimenty?

2021-11-08T12:21:55+01:00

Często kluczem do wygrania sprawy o alimenty, zarówno jeśli chodzi o podwyższenie i obniżenie jest dobrze skonstruowany pozew, a zwłaszcza jego uzasadnienie zawierające dowody, których przeprowadzenia się domagamy. Oprócz tego należy oczywiście precyzyjnie wskazać czego się domagamy, w sprawach o alimenty będzie to oczywiście określona kwotowo wysokość żądanej renty alimentacyjnej. Pamiętać też trzeba o instytucji [...]

Uzasadnienie pozwu o alimenty – jak podwyższyć lub obniżyć alimenty?2021-11-08T12:21:55+01:00
8 11, 2021

Zniesławienie w internecie – najważniejsze infomacje

2021-11-08T12:00:05+01:00

Zgodnie z przepisem art. 212 kodeksu karnego: kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Poprzez zniesławienie [...]

Zniesławienie w internecie – najważniejsze infomacje2021-11-08T12:00:05+01:00
Call Now ButtonZadzwoń