Monthly Archives: marzec 2023

27 03, 2023

Braki formalne pozwu – czym są i jak je uzupełnić?

2023-03-03T11:26:07+01:00

W świetle obszernych i niekiedy bardzo złożonych przepisów prawa, bez pomocy fachowego pełnomocnika bardzo łatwo jest się w nich pogubić. Jeśli składamy pozew, wniosek bądź inne pismo procesowe nie posiadając znajomości przepisów postępowania cywilnego, istnieje ryzyko wystąpienia braków formalnych pisma, co może skutkować jego zwrotem. O tym, czym są braki formalne,  jakie zagrożenia się z [...]

Braki formalne pozwu – czym są i jak je uzupełnić?2023-03-03T11:26:07+01:00
15 03, 2023

Wypadek przy pracy – jakie kroki prawne podjąć?

2023-03-03T11:20:07+01:00

Większość osób chodzi do pracy i niestety w zasadzie w każdym miejscu czy zakładzie pracy może dojść to tzw. wypadku przy pracy. Należy jednak na uwadze mieć, iż nie każde zdarzenia skutkujące rozstrojem/pogorszeniem zdrowia pracownika będzie uważane w świetle przepisów za wypadek przy pracy. Co ważne, za wypadek przy pracy pracownikowi należy się odszkodowanie za [...]

Wypadek przy pracy – jakie kroki prawne podjąć?2023-03-03T11:20:07+01:00
9 03, 2023

Kto musi zapłacić zachowek? Od kogo żądać zapłaty zachowku?

2023-03-03T11:10:52+01:00

Instytucja prawa spadkowego, jakim jest zachowek ma celu przede wszystkim ochronę najbliższych zmarłego. Każdy może swobodnie dysponować swoim majątkiem za życia, np. przez darowizny, nadto swoboda testowania zezwala zmarłemu dowolne dysponowanie tym majątkiem także po śmierci. Zachowek uprawnia zatem do uzyskania przez bliskich, którzy na skutek przeróżnych okoliczności nie otrzymali należnego im ustawowo spadku. Warto [...]

Kto musi zapłacić zachowek? Od kogo żądać zapłaty zachowku?2023-03-03T11:10:52+01:00
3 03, 2023

Podniesienie czynszu – jakie prawa ma najemca, a jakie wynajmujący?

2023-03-03T11:03:06+01:00

Ustalenie w treści umowy najmu kwoty czynszu nie oznacza, że jego wysokość będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Co ważne, może to dotyczyć także umów najmu zawartych na czas określony. Ustawodawca przyznaje właścicielowi lokalu mieszkalnego możliwość podniesienia czynszu, choć - co warte podkreślenia - tylko w ściśle określonych granicach. Nie oznacza to jednak, że [...]

Podniesienie czynszu – jakie prawa ma najemca, a jakie wynajmujący?2023-03-03T11:03:06+01:00
Call Now ButtonZadzwoń