Monthly Archives: czerwiec 2021

28 06, 2021

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

2021-06-28T10:40:14+02:00

W momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. małżeńska wspólność majątkowa, która charakteryzuje się tym, że małżonkowie nie mają udziałów w powstałym majątku wspólnym, jest to tzw. współwłasność  łączna. Czyli cały majątek należy do nich obojga. Z tego względu podczas trwania wspólności majątkowej, małżonek samodzielnie nie tylko nie może rozporządzać swoim udziałem [...]

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?2021-06-28T10:40:14+02:00
23 06, 2021

Odmowa rozwodu przez sąd – kiedy jest możliwa?

2021-06-23T09:59:40+02:00

Rozwód to jedyna prawna możliwość zakończenia małżeństwa w sytuacji, gdy oboje z małżonków żyją (w sytuacji śmierci jednego z nich w czasie trwania małżeństwa jego zakończenie jest oczywiste). Podczas postępowania rozwodowego sąd bada, czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego - jest to tzw. pozytywna przesłanka orzeczenia rozwodu. Jednak po tym, [...]

Odmowa rozwodu przez sąd – kiedy jest możliwa?2021-06-23T09:59:40+02:00
18 06, 2021

Opieka naprzemienna – najważniejsze informacje

2021-06-18T14:47:03+02:00

Podstawowym źródłem prawa rodzinnego w Polsce jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. To tam można dowiedzieć się na temat większości regulacji związanych z prawem rodzinnym. Jednak nie znajdziemy tam definicji prawnej "opieki naprzemiennej", definicji takiej nie ma też w żadnej innej ustawie. Dlatego tzw. "orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej" traktuje się jako orzeczenie, w którym sąd [...]

Opieka naprzemienna – najważniejsze informacje2021-06-18T14:47:03+02:00
16 06, 2021

Jak napisać pozew o alimenty?

2021-06-18T14:48:00+02:00

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, zazwyczaj następuje to poprzez przekazywanie kwot pieniężnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego alimenty należą się dzieciom od rodziców, ale też w określonych przypadkach rodzicom, rodzeństwu czy byłemu małżonkowi. Z pewnością jednak najczęściej spotykanym przypadkiem są alimenty na rzecz dziecka od tego z rodziców, z którym ono [...]

Jak napisać pozew o alimenty?2021-06-18T14:48:00+02:00
Call Now ButtonZadzwoń