Monthly Archives: wrzesień 2021

28 09, 2021

Zabezpieczenie alimentów – jak, kiedy, co to jest?

2021-10-05T10:49:06+02:00

Postępowania sądowe potrafią trwać nawet kilka lat, wpływa na to głównie bardzo duże obłożenie poszczególnych wydziałów sądu i samych sędziów. W sprawach o roszczenia finansowe, także alimenty, gdy wierzyciel otrzyma wyrok zasądzający na jego rzecz kwotę pieniężną, musi uzyskać odpis tego wyroku z klauzulą wykonalności, co z kolei uprawnia do złożenia wniosku o egzekucję do [...]

Zabezpieczenie alimentów – jak, kiedy, co to jest?2021-10-05T10:49:06+02:00
22 09, 2021

Umowny podział majątku wspólnego

2021-09-16T14:12:29+02:00

Ustanie wspólności majątkowej np. poprzez prawomocny wyrok rozwodowy powoduje, iż pojawia się konieczność podziału majątku wspólnego. Co istotne, gdy ustaje wspólność majątkowa małżeńska dotychczasowa wspólność łączna przekształca się we wspólność ułamkową, do której to zastosowanie znajdują przepisy dotyczące spadku i przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Co do zasady byli małżonkowie posiadają takie same - [...]

Umowny podział majątku wspólnego2021-09-16T14:12:29+02:00
16 09, 2021

Alimenty natychmiastowe – od kiedy? Zmiany proponowane przez rząd

2021-09-16T14:11:25+02:00

Kilka miesięcy temu można było usłyszeć o planowanych przez rząd zmianach w zakresie alimentów, polegających na wprowadzeniu tzw. alimentów natychmiastowych. Taka propozycja jest uzasadniana przez sąd potrzebą przyspieszenia i uproszczenia postępowań alimentacyjnych. Jaki jest zakres proponowanych zmian i czy rzeczywiście będą one miały pozytywny wpływ na czas trwania spraw alimentacyjnych? Alimenty natychmiastowe – procedura Przyspieszenie [...]

Alimenty natychmiastowe – od kiedy? Zmiany proponowane przez rząd2021-09-16T14:11:25+02:00
13 09, 2021

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

2021-09-16T14:10:01+02:00

W przypadku wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Regułą jest, iż rozwód orzekany jest z jednoczesnym rozstrzygnięciem w wyroku o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czyli które z małżonków tę winę ponosi. W wyroku rozwodowym sąd może zawrzeć ustalenie, iż winę ponosi wyłącznie [...]

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?2021-09-16T14:10:01+02:00
Call Now ButtonZadzwoń