Monthly Archives: grudzień 2021

28 12, 2021

Zaprzeczenie ojcostwa – jak wygląda i ile trwa sprawa?

2021-12-10T11:37:24+01:00

Jednym ze sposobów ustalenia ojcostwa jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Nakazuje ono przyjąć, iż ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli dziecko urodziło się w trakcie małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Zdarza się jednak, iż małżonkowie na krótko przed zawarciem małżeństwa, bądź w trakcie jego trwania nawiązują inne [...]

Zaprzeczenie ojcostwa – jak wygląda i ile trwa sprawa?2021-12-10T11:37:24+01:00
23 12, 2021

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

2021-12-10T10:52:42+01:00

W skład spadku po zmarłym wchodzą również jego długi, które czasami przewyższają wartość aktywów. W razie przyjęcia spadku wprost, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkodawcy nie tylko z majątku zmarłego, ale także osobistego. Aby uniknąć problemów związanych z zadłużonym spadkiem, spadkobiercy decydują się go najczęściej odrzucić. Warto jednak wiedzieć, iż jeśli osoba powołana odrzuci spadek, [...]

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka2021-12-10T10:52:42+01:00
16 12, 2021

Niepłacenie alimentów – co zrobić gdy rodzic nie płaci alimentów?

2021-12-10T11:14:47+01:00

Celem alimentów jest przede wszystkich zaspokojenie potrzeb życiowych uprawnionego. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przez osobę, która powinna go spełniać, wiąże się zatem z utrudnieniem zaspokajania tych potrzeb. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy  to rodzice małoletniego są w konflikcie, a jeden z nich nie płaci należności alimentacyjnych na rzecz dziecka ze względu na animozje w [...]

Niepłacenie alimentów – co zrobić gdy rodzic nie płaci alimentów?2021-12-10T11:14:47+01:00
10 12, 2021

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

2021-12-10T10:31:20+01:00

Powołanie do spadku może nastąpić w drodze testamentu lub dziedziczenia ustawowego. W pierwszym przypadku testator powołuje wybraną osobę (lub osoby) do całego spadku, jego części, bądź określonych składników majątkowych. W braku rozrządzenia testamentowego (albo gdy żadna z osób, które spadkodawca powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą), przy dziedziczeniu zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. [...]

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym2021-12-10T10:31:20+01:00
Call Now ButtonZadzwoń