Monthly Archives: sierpień 2022

25 08, 2022

Rozwód online – czy to możliwe?

2022-08-02T14:35:28+02:00

Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 15zzs1 wprowadzono możliwość przeprowadzenia w postępowaniu cywilnym zdalnego posiedzenia sądu. Przepis ten ma obowiązywać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od [...]

Rozwód online – czy to możliwe?2022-08-02T14:35:28+02:00
17 08, 2022

Ubezwłasnowolnienie alkoholika – jak to zrobić? Procedura

2022-08-02T13:53:46+02:00

Chorobę alkoholową możną uznać za jedno z powszechnie występujących w społeczeństwie uzależnień. Jej stopień nasilenia może być jednak zróżnicowany. Niekiedy alkoholizm nie utrudnia funkcjonowania u chorego, który potrafi podejmować bieżące decyzje życia codziennego i nie stanowią one zagrożenia dla jego interesów. Czasami choroba alkoholowa może być jednak na tyle zaawansowana, że osoba uzależniona nie jest [...]

Ubezwłasnowolnienie alkoholika – jak to zrobić? Procedura2022-08-02T13:53:46+02:00
10 08, 2022

Jak się bronić przed zasiedzeniem nieruchomości?

2022-08-02T13:53:42+02:00

Sposób obrony przed zasiedzeniem może być kwestią szczególnie interesującą właścicieli nieruchomości, bowiem może zdarzyć się tak, że ktoś będzie zajmował naszą własność bez naszej wiedzy, czy zgody, co może mieć dla właściciela poważne skutki i niedogodności. Na uwadze bowiem trzeba mieć, iż kodeks cywilny przewiduje instytucję zasiedzenia, co jest sposobem na pierwotne i nieodpłatne nabycie [...]

Jak się bronić przed zasiedzeniem nieruchomości?2022-08-02T13:53:42+02:00
2 08, 2022

Kiedy zdecydować się na separację a kiedy na rozwód?

2022-08-02T13:39:49+02:00

Rozwód i separacja to instytucje uregulowane w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które są do siebie zbliżone, choć w praktyce ta druga cieszy się znacznie mniejszą popularnością. Rozwód w aspekcie prawnym powoduje ustanie małżeństwa i jego skutków, podczas gdy separacja pozwala na zastanowienie się, czy rozpad więzi, które łączyły małżonków jest już nieodwracalny, czy może [...]

Kiedy zdecydować się na separację a kiedy na rozwód?2022-08-02T13:39:49+02:00
Call Now ButtonZadzwoń