Monthly Archives: luty 2022

21 02, 2022

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2022-03-15T10:22:59+01:00

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw w dniach 21-27 lutego 2022 r. odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Podczas dyżuru telefonicznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będziemy bezpłatnych porad o ich prawach i obowiązkach. Dyżury w naszej Kancelarii będą odbywały się we wtorek i środę (22- 23 lutego) w godzinach 12:00-17:00 [...]

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem2022-03-15T10:22:59+01:00
16 02, 2022

Mediacje rozwodowe – kiedy, przykłady, koszty

2022-02-02T17:33:34+01:00

Małżonkowie zwykle utożsamiają postępowanie rozwodowe z utratą czasu, nerwów i pieniędzy. Choć rozwód musi odbyć się na drodze sądowej, to warto pamiętać, iż wiele kwestii z nim związanych można ustalić ugodowo. Służy temu postępowanie mediacyjne, w którym strony przy pomocy mediatora dążą do polubownego rozwiązania kwestii spornych, co przyczynia się do usprawnienia postępowania go i [...]

Mediacje rozwodowe – kiedy, przykłady, koszty2022-02-02T17:33:34+01:00
10 02, 2022

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia

2022-02-10T13:33:33+01:00

W dniu 30 czerwca 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego[1] zmieniająca m.in. skutki, jakie zawezwanie do próby ugodowej będzie powodować dla biegu terminu przedawnienia. Postępowanie pojednawcze już nie takie atrakcyjne Zawezwanie do próby ugodowej, uregulowane w art. 185 k.p.c., polega na możliwości podjęcia próby polubownego rozwiązania sprawy w ramach [...]

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu przedawnienia2022-02-10T13:33:33+01:00
8 02, 2022

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – czym jest, jak złożyć pozew?

2022-02-10T13:24:18+01:00

Zgodnie z przepisem art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W skrócie można powiedzieć, iż oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Takie uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej przez ustawodawcę ma na celu zapewnienie ochrony interesu dziecka, bowiem uznaje się, z psychologicznego punktu widzenia, iż dziecko [...]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – czym jest, jak złożyć pozew?2022-02-10T13:24:18+01:00
2 02, 2022

Nowy związek w trakcie rozwodu a wina w rozwodzie

2022-02-02T17:34:20+01:00

Niektórzy małżonkowie nie chcą czekać na prawomocne zakończenie małżeństwa (które niekiedy następuje dopiero po kilku latach), tylko zapomnieć o dotychczasowych przeżyciach i ułożyć sobie życie na nowo. Wielu z nich obawia się jednak – choć nie zawsze słusznie - że nowa relacja może przełożyć się na winę w rozpadzie pożycia stron i niekorzystny wynik postępowania [...]

Nowy związek w trakcie rozwodu a wina w rozwodzie2022-02-02T17:34:20+01:00
2 02, 2022

Odwołanie darowizny – kiedy jest możliwe?

2022-02-02T17:31:13+01:00

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z uwagi na charakter tej czynności, ustawodawca dostrzega potrzebę zapewnienia większej ochrony darczyńcy, który dokonuje przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu ze strony obdarowanego. Dlatego też przepisy prawa cywilnego przyznają  w konkretnych sytuacjach uprawnienie darczyńcy do jednostronnego zniesienia tego stosunku. Odwołanie darowizny [...]

Odwołanie darowizny – kiedy jest możliwe?2022-02-02T17:31:13+01:00
Call Now ButtonZadzwoń