ile kosztuje rozwód

Większości osób niezwiązanych z branżą prawniczą sprawa rozwodowa kojarzy się z długotrwałym postępowaniem oraz dużymi kosztami. Jednak zdarza się, że rozwód może zakończyć się szybko, a jego przeprowadzenie nie będzie kosztowało majątku.

Zatem można powiedzieć, że na koszty rozwodu wpływa wiele czynników, przede wszystkim jednak:

  • stopień zawiłości sprawy,
  • skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego,
  • przeprowadzenie niektórych wniosków dowodowych,
  • ewentualnie przeprowadzenie mediacji.

Stałe koszty rozwodu

Niezmiennym od dłuższego czasu kosztem w sprawie rozwodowej jest sądowa opłata od pozwu, która wynosi 600 zł – należy ją opłacić, by pozew został w ogóle przyjęty przez sąd i by prowadzone było postępowanie. Tę opłatę wnosi się do właściwego sądu okręgowego, najlepiej dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty bezpośrednio do pozwu lub można też zakupić tzw. znak opłaty sądowej (w kasie sądu), który przykleja się na pierwszą stronę pisma. Jeśli w pozwie rozwodowym zawarto też żądanie podziału majątku, należy też uiścić kwotę 300 zł lub 1000 zł – w zależności, czy wniosek o podział jest wnioskiem zgodnym, czy też niezgodnym – niezgodny jest oczywiście płatny w wysokości większej.

Przy postępowaniu rozwodowym trzeba też liczyć się z tym, że w sytuacji, gdy okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego np. psychologa (w sprawach, gdy niejasna jest sytuacja związana z władzą rodzicielską lub kontaktami) lub np. biegłego rzeczoznawcy w spornej sprawie o podział majątku, to strony będą obciążone także kosztami sporządzenia takich opinii. W postępowaniu cywilnym zasadą jest, że to strona przegrywająca ponosi koszty procesu, w sprawie rozwodowej najczęściej wyraża się to w sytuacji, gdy małżonek zostanie uznany winny rozkładowi pożycia małżeńskiemu, wtedy będzie musiał zwrócić małżonkowi niewinnemu wszystkie koszty postępowania, także koszty zastępstwa adwokackiego.

Co istotne, w sytuacji, gdy jeden z małżonków podczas postępowania rozwodowego wystąpi z roszczeniem alimentacyjnym, czy to na swoją rzecz, na rzecz dzieci, czy na rzecz zaspokojenia potrzeb rodziny, małżonek zobowiązany do alimentacji  będzie musiał opłacić również opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia. Małżonek uprawniony do alimentacji oraz dzieci nie mają obowiązku opłacania kosztów sądowych związanych z alimentami.

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Koszty postępowania rozwodowego będą na pewno najmniejsze w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, który często jest nazywany w mowie potocznej “rozwodem za porozumieniem stron”. Pierwszą zaletą takiego rozwodu jest to, iż gdy sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie, w wyroku rozwodowym zwróci małżonkowi, który wniósł pozew połowę opłaty tj. 300 zł, więc drugi z małżonków- strona pozwana będzie musiał zwrócić  powodowi lub powódce jedynie 150 zł. Pozostałe koszty, w tym także ewentualne koszty zastępstwa adwokackiego będą wzajemnie zniesione.

Dużą zaletą jest także, to że przeważnie w takich rozwodach nie przeprowadza się długotrwałego postępowania dowodowego, zwłaszcza, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci lub wszystkie kwestie z tym związane wcześniej uzgodnią i będą mieli w tym temacie zgodny wniosek, odpadają wówczas ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii. Największym plusem takiego „ugodowego” rozwodu jest też to, że zazwyczaj skończy się on na pierwszej rozprawie, a termin pierwszej rozprawy przeważnie będzie wyznaczony szybciej niż gdyby sprawa dotyczyła rozwodu z orzekaniem o winie.

Minimalizacja kosztów rozwodu- zwolnienie od kosztów sądowych

W postępowaniu cywilnym funkcjonuje możliwość złożenia wraz z pozwem rozwodowym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek może obejmować koszty w całości, lub w części. Złożenie takiego wniosku wiąże się z wypełnieniem oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, to na podstawie tego oświadczenia wniosek zostanie rozpatrzony. Jednak co istotne, wniosek o zwolnienie od kosztów nie obejmuje wynagrodzenia adwokata z wyboru. Pozostaje możliwość złożenia wniosku o pełnomocnika z urzędu, jednak zasadność takiego wniosku także będzie oceniana.

Ile trwa rozwód?

Jak wskazywano już powyżej, najkrócej trwać będzie rozwód bez orzekania o winie. Istotne jest też dobre sformułowanie pozwu, w którym wykaże się trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego. Każdy brak formalny powodować będzie opóźnieniem w rozpoznaniu sprawy o co najmniej miesiąc lub dłużej, warto zatem rozważyć pomoc profesjonalisty w osobie adwokata.

Postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, zwłaszcza, gdy małżonkowie zaprezentują zgodny wniosek w tym zakresie. Pamiętać jednak trzeba, że w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i nie są zgodni co do władzy rodzicielskiej i kontaktów, wtedy kwestia nieorzekania o winie nie wpłynie na szybkość postępowania, bowiem sąd będzie musiał prowadzić postępowanie dowodowe komu powierzyć władzę rodzicielską i jak uregulować kontakty, często będzie przeprowadzona opinia biegłych, co obecnie może trwać nawet ponad pół roku, więc taki rozwód będzie trwał od około roku do nawet dwóch lat.

W postępowaniu rozwodowym z żądaniem orzekania o winie, postępowanie dowodowe przeważnie jest długie i taka sprawa rozwodowa może trwać nawet 2-3 lata. Wszystko będzie zależało od ilości przeprowadzanych  przez sąd w danej sprawie dowodów, chodzi np. o przesłuchanie świadków, opinie biegłych, dowód ze sprawozdania detektywistycznego, dowody z dokumentów itp. Wydanie wyroku rozwodowego przez sąd okręgowy nie oznacza końca sprawy, bowiem po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, strona może złożyć apelację, co znowu wydłuży prawomocne zakończenie sprawy nawet o rok.

Z pewnością zatem zaplanowany plan działania w postępowaniu rozwodowym, a także próba ugodowego zakończenia małżeństwa może przyspieszyć rozwód, jak i zmniejszyć znacznie koszty z nim związane.

Szukasz skutecznego adwokata rozwodowego? Zobacz naszą stronę “Sprawy rozwodowe Poznań“.