ile trwa rozwód

W społeczeństwie panuje ogólne przekonanie, iż nie tylko sprawa rozwodowa, ale i w zasadzie każda sprawa rozpatrywana w sądzie trwa długo i wiąże się z niemałymi kosztami. Niestety często tak jest, głównie wynika to z przeciążonych wokand sędziów, którzy nierzadko mają do rozpoznania nawet kilkaset spraw w konkretnym czasie albo w danym sądzie są braki kadrowe i wszystko trwa o wiele dłużej. Jednak jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, istnieją rozwiązania, które mogą znacznie przyczynić się do szybszego rozpoznania sprawy i w konsekwencji rozwiązania małżeństwa.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Szybki rozwód bez orzekania o winie

Postępowanie rozwodowe zainicjowane pozwem bez żądania orzekania o winie będzie zazwyczaj o wiele krótsze od postępowania z orzekaniem o winie. Wynika to przede wszystkim z tego, że sąd nie musi prowadzić długiego postępowania dowodowego, przeważnie wystarczy przesłuchanie stron i ewentualnie jednego świadka- całość nierzadko kończy się już na pierwszej rozprawie. Na uwadze trzeba jednak mieć, że żądanie nieorzekania o winie nie przyspieszy rozwodu, gdy małżonkowie posiadający małoletnie dzieci (do 18. roku życia) nie porozumieją się co do kwestii związanych z władzą rodzicielską, alimentami i kontaktami. Bowiem wtedy i tak sąd musi w tym zakresie prowadzić postępowanie dowodowe, najczęściej korzysta z opinii OZSS lub biegłego psychologa co może sprawę wydłużyć nawet o ponad pół roku.

Ile czeka się na sprawę sądową?

Zatem w przypadku, gdy rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci i nie chcą żeby sąd orzekał o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego i by sprawa mogła zakończyć się na pierwszej rozprawie, powinni uzgodnić ze sobą kwestię alimentów, władzy rodzicielskiej (komu ją powierzyć, jeśli obojgu rodzicom- powinni przedstawić w sądzie lub dołączyć do pozwu porozumienie rodzicielskie), tak by sąd nie musiał w tych kwestiach prowadzić postępowania dowodowego. Wtedy jest szansa na zakończenie sprawy na jednym posiedzeniu. Co ważne, od złożenia pozwu, w zależności od konkretnego sądu, a nawet w zależności od konkretnego sędziego, do którego sprawa trafi,  pierwsza rozprawa wyznaczana jest po ok. 2-6 miesiącach.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

W rozwodzie z orzekaniem o winie, jedna ze stron lub obie strony domagają się orzeczenia w wyroku rozwodowym o winie jednego z małżonków lub w obopólnej winie małżonków. Zatem oprócz wykazania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, strona wychodząca z takim żądaniem musi wykazać też winę małżonka. Wiąże się to z wydłużeniem całej procedury, bowiem sąd musi przeprowadzić w tym zakresie postępowanie dowodowe. Dowodami może być zarówno przesłuchanie świadków, wywiad detektywistyczny, bilingi rozmów, nagrania rozmów, wydruki maili, SMS-ów, czy inne dokumenty.

Oczywiście najdłużej będzie trwało, gdy każdy z małżonków będzie żądał orzeczenia rozwodu z winy drugiego z małżonków, bowiem sąd będzie musiał przeprowadzić znacznie rozszerzone postępowanie dowodowe. Trzeba pamiętać, że sąd wyznacza kilka rozpraw jednego dnia i na każdą ma zaplanowany czas, zatem niemożliwe jest, by przesłuchano np. dziesięciu świadków w sprawie rozwodowej w jednym dniu, rozprawa będzie musiała być odroczona na inny termin, najczęściej po kilku miesiącach. Zatem m.in. wielość wnioskowanych dowodów do przeprowadzenia wpływa na długość postępowania rozwodowego. Niestety czasami ich duża liczba jest konieczna, by wykazać winę drugiego z małżonków. Dlatego zwłaszcza, gdy występujemy z pozwem o rozwódź z orzekaniem o winie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty- adwokata, który pomoże wybrać które dowody i kiedy warto powołać w sprawie.

Ile trwa rozprawa w sądzie i czego się na niej spodziewać?

Pamiętać trzeba, że w polskiej procedurze cywilnej kierunkiem rozprawy zarządza sąd i może jedynie przychylać się lub oddalać wnioski stron w tym zakresie (np. wniosek o odroczenie rozprawy). Średnio rozprawy rozwodowe, zwłaszcza te początkowe trwają od godziny do 2 godzin. Zależy to od tego, co na dany termin zaplanuje sędzia, może przesłuchać strony, przesłuchać świadków, przeprowadzić dowodów z dokumentów itp. Oczywiście znowu najkrócej będzie trwała rozprawa, gdzie złożono pozew rozwodowy bez orzekania o winie i wszystkie kwestie są uzgodnione przez strony, sąd przeważnie ograniczy się wtedy do przesłuchania stron i wyda wyrok, co może trwać ok. 15 minut.

Na rozprawie rozwodowej sąd pyta małżonków o przebieg pożycia małżeńskiego, co było przyczyną rozkładu pożycia, czy małżonkowie nadal się kochają, kiedy ostatni raz współżyli, czy łączą ich jeszcze jakieś więzy- gospodarcze, fizyczne, uczuciowe itp. Przeważnie zeznania te są prowadzone szczegółowo. Jeśli w grę wchodzi też regulacja kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów, sąd będzie pytał o sytuację małoletnich dzieci, kto się nimi na co dzień zajmuje, gdzie chodzą do szkoły, jakie są ich koszty utrzymania itp. Powołanych świadków sąd będzie pytał o podobne rzeczy, jednak wiadomo, że pytania nie będą one aż tak szczegółowe.

Zobacz również artykuł “Pytania na rozprawie, jak się przygotować?

Co istotne, każdy sędzia zrozumie, że rozwód to przeważnie bardzo emocjonalne wydarzenie w życiu każdego człowieka, więc zrozumiałe są łzy czy zdenerwowanie. Zawsze można prosić sąd o powtórzenie pytania lub o chwilę przerwy w przesłuchaniu. Pamiętać jednak należy, że zawsze zwracamy się do sądu- nawet, gdy pytanie zadał nasz adwokat lub adwokat drugiej strony, czy druga strona osobiście. Do sądu zwracamy się zawsze na stojąco i używamy zwrotu „Wysoki Sądzie”.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej podczas rozwodu, wejdź na stronę Rozwód – sprawy rozwodowe Poznań.