Małżonkowie decydując się na rozwód zwykle chcą oszczędzić sobie nerwów związanych z procesem i rozpocząć nowy etap życia bez roztrząsania okoliczności poprzedzających rozstanie. Postępowanie rozwodowe nie musi oznaczać wieloletniej batalii, co więcej – istnieje możliwość, aby postępowanie rozwodowe ograniczyło się tylko do jednej rozprawy. By do tego doprowadzić, trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Jak szybko załatwić rozwód?

W pierwszej kolejności należy pamiętać o formalnościach związanych z wniesieniem powództwa. Jeśli pozew będzie zawierał braki formalne, sąd wezwie do ich uzupełnienia, co może znacznie wydłużyć cały proces rozwodowy.

O tym jak przebiega rozwód: https://poznanrozwod.pl/rozwod/przebieg-rozwodu/

Aby mieć pewność, że sprawa zostanie szybko rozpoznana, należy również umiejętnie sformułować żądania pozwu czyli dostosować je do obowiązujących przepisów prawa, o czym będzie mowa niżej. Istotna jest również precyzyjna konstrukcja wniosków dowodowych, które powinny zmierzać do wykazania tylko niezbędnych w procesie rozwodowym kwestii – co pozwoli uniknąć zbyt czasochłonnego postępowania dowodowego.

Warto wiedzieć, że sąd wydając wyrok rozwodowy zobowiązany jest do rozstrzygnięcia kwestii takich tak wina w rozkładzie pożycia czy też władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem. Z kolei każda kwestia sporna między małżonkami przyczynia się do przedłużenia postępowania. Dlatego też przed wniesieniem powództwa warto omówić z małżonkiem warunki rozwodu i swoje stanowisko w sprawie. Jeśli małżonkowie nie potrafią porozumieć się w kwestiach spornych, warto przed wniesieniem powództwa rozważyć uczestnictwo w mediacji, a dopiero później– wszczęcie sprawy rozwodowej.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Niestety przepisy prawa nie przewidują możliwości rozwiązania małżeństwa bez przeprowadzania rozprawy, jednak istnieje szansa, że proces ograniczy się tylko do jednej wizyty w sądzie.

Rozwiązując małżeństwo sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Ustalenie winy w rozpadzie małżeństwa jest procesem czasochłonnym i wymaga zagłębienia się w okoliczności poprzedzające rozstanie małżonków. Aby tego uniknąć, małżonkowie powinni zgodnie wnieść o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie – w takim wypadku sąd zaniecha orzekania w tym zakresie. Warto również uzgodnić okoliczności rozstania, by strony wzajemnie ich nie kwestionowały. Jeśli okoliczności rozpadu małżeństwa zostaną bezsporne, a małżonkowie nie mają małoletnich wspólnych dzieci, sąd będzie mógł ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Ponadto, w toku sprawy małżonkowie powinni zgodnie przyznać, że nie łączą ich więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze i nie widzą szans na utrzymanie małżeństwie.

Na wniosek jednego z małżonków sąd w ramach postępowania rozwodowego może dokonać podziału majątku wspólnego. Wprawdzie sąd uwzględnia ten wniosek tylko jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, jednak by mieć pewność, że postępowanie nie przedłuży się, warto aby małżonkowie uzgodnili, że w trakcie postępowania rozwodowego nie będą takiego wniosku zgłaszać.

W sytuacji gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, wciąż istnieje możliwość rozwiązania małżeństwa na pierwszej rozprawie. Aby do tego doprowadzić należy przede wszystkim sporządzić porozumienie rodzicielskie, w którym strony uzgodnią kwestię wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem po rozwodzie oraz obowiązku alimentacyjnego. Jeśli sąd uzna, że porozumienie jest ono zgodne z dobrem dziecka, uwzględni je. Ponadto, strony powinny w pozwie i odpowiedzi na pozew złożyć wniosek o nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem. Jest to bowiem element obligatoryjny wyroku rozwodowego i jedynie na zgodny wniosek stron może odstąpić od orzekania w tym zakresie.

W przypadku gdy strony mają małoletnie dzieci, Sąd bada również, czy rozwiązanie małżeństwa nie jest sprzeczne z ich dobrem. Aby udowodnić, że rozwód nie sprzeciwia się dobru dziecka, konieczne jest powołanie świadka, który przedstawi sądowi jego sytuację opiekuńczo-wychowawczą. Dlatego też w treści pozwu należy zgłosić wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, którym może być ktoś z rodziny – ważne, aby była to wiarygodna osoba, która miała okazję obserwować sytuację dziecka, ma ten temat wiedzę i jest w stanie ocenić, czy rozwód wpłynie na jego dobro.

Należy przy tym pamiętać o wskazaniu prawidłowego, aktualnego adresu świadka, by sąd prawidłowo doręczył mu wezwanie na rozprawę. Warto również przed rozprawą upewnić się że świadek się na nią stawi – w razie jego nieobecności konieczne stanie się przeprowadzenie kolejnej rozprawy, co przyczyni się do wydłużenia procesu.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Niestety nie da się z góry określić ile trwa sprawa rozwodowa. Jest to uzależnione od działalności sądów, które mogą odmiennie wyznaczać terminy rozpraw. Czas rozpoznania sprawy zależy również od okoliczności jej towarzyszących. Im więcej świadków, dowodów do przeprowadzenia i spornych kwestii – tym czas dłuższy będzie czas rozpoznania. Praktyka pokazuje, iż procesy rozwodowe mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega dużo sprawniej. Sąd bowiem nie musi przeprowadzać dowodów, by ustalić kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, a zwykle jest to najbardziej czasochłonne przy orzekaniu o rozwodzie. Sytuacja może skomplikować się w sytuacji gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, co do których nie potrafią się porozumieć – wówczas sąd będzie musiał ustalić częstotliwość i formę kontaktów, kwestię alimentów oraz władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania, działając przede wszystkim zgodnie z dobrem dziecka, co niewątpliwie wydłuża proces rozwodowy. Jeśli jednak małżonkowie są zgodni w tych kwestiach, wysoce prawdopodobne, że postępowanie rozwodowe ograniczy się do jednej rozprawy, która w praktyce ma miejsce w ciągu kilku miesięcy od wniesienia pozwu.

Jak widać proces o rozwód nie musi oznaczać wieloletniej drogi ku wolności, jednak by mieć pewność, że postępowanie rozwodowe przebiegnie szybko, warto skorzystać z pomocy adwokata, który dopełni wszelkich formalności i poprowadzi sprawę zgodnie z fachową wiedzą doprowadzając do sprawnego rozpoznania sprawy.