W naszym kraju, przepisy karne zabraniają zarówno jazdy pojazdem pod wpływem alkoholu, jak i narkotyków (w tym środków psychoaktywnych). Od stężenia środka odurzającego we krwi typu będzie zależała kara za przestępstwo, a także będzie zależał wymiar odpowiedzialności karnej. Stężenie substancji psychoaktywnej będzie też miało wpływ na to, czy sprawca dopuścił się wykroczenia, czy przestępstwo – a to z kolei ma duże znaczenia na to jak będzie wyglądało postępowanie i finalnie kara. 

Kierowanie pod wpływem narkotyków

Samo określenie środki odurzające/psychoaktywne odnosi się do powszechnie znanych narkotyków tj. kokaina, amfetamina, heroina, marihuana itp. Dość szeroka definicja środków odurzających znajduje się w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkotyki są substancjami psychoaktywnymi, które wpływają na zaburzenia w układzie nerwowym człowieka, co z kolei przekłada się na jego reakcje i postrzeganie rzeczywistości.. Takie zaburzenia po spożyciu powodują, iż prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem narkotyków jest bardzo niebezpieczne. 

Warto pamiętać, że środki psychoaktywne utrzymują się w organizmie człowieka o wiele dłużej niż alkohol, ponieważ aż od kilku do nawet kilkunastu dni. Zwłaszcza czułe na wykrycie tych środków są testy, które może wykonać Policja przy kontroli drogowej, czy po wezwaniu na miejsce zdarzenia. 

Co grozi za jazdę pod wpływem narkotyków? 

Kara za kierowanie pod wpływem narkotyków będzie zależała od tego, czy zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie, czy przestępstwo. W przypadku wykroczenia, karą jest areszt lub kara grzywny w wysokości od 50 zł do nawet 5000 zł. Nadto, kierowcy kierującemu pod wpływem może grozić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat. 

W przypadku, gdy kierowanie pod wpływem narkotyków będzie zakwalifikowane jako przestępstwo, przewidywane są już surowsze kary:

  • grzywna, 
  • kara ograniczenia wolności,
  • kara pozbawienia wolności do lat 2,
  • zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nawet dożywotnio. 

Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków

Należy też pamiętać, że kara za jazdę pod wpływem narkotyków będzie zależała od tego, czy kierowca zostanie „złapany” np. przy rutynowej kontroli, czy też jazda pod wpływem wyjdzie na jaw po spowodowaniu przez niego wypadku, zdarzenia drogowego, czy nawet katastrofy w ruchu lądowym. W ostatnim przypadku kara, która może być orzeczona przez sąd to kara za przestępstwo podwyższona o połowę. 

Nadto, kierowca pod wpływem narkotyków, który spowoduje wypadek skutkujący spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierć innej osoby może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 2 lat do nawet 12 lat. 

Prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany

W Polskim prawie marihuana jest na ten moment traktowana jako niedozwolona substancja psychoaktywna, więc prowadzenie samochodu pod jej wpływem jest zabronione przez prawo. Co bardzo istotne, zatrzymany kierowca nie można się tłumaczyć tym, że marihuana została przez niego zażyta w celach medycznych. Nie ma to znaczenia, nawet w takim przypadku kierowca może zostać ukarany. 

Warto mieć na uwadze, że w niektórych miejscowościach sądy przyjmują, iż obecność substancji czynnej THC we krwi w stężeniu przekraczającym 2.5 ng/ml powoduje taki stan zaburzenia, jaki występuje u kierowcy, który działał pod wpływem alkoholu ze stężeniem 0.5 promila.

Co robi Policja jeśli zatrzyma kierowcę pod wpływem narkotyków?

Policjanci mają do dyspozycji tzw. narkotesty, które polegają na tym, iż kierowcy pobiera się wymaz ze śliny i przykłada do paska testu- test taki może być przeprowadzony każdorazowo, gdy policjanci mają chociaż podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem narkotyków. Wynik może wyjść pozytywny lub negatywny- zazwyczaj testy te nie pokazują stężenia narkotyku w organizmie- potrzebne jest badanie z krwi. Funkcjonariusze Policji posiadają różnego rodzaju tego typu testy. Jednak w przypadku wątpliwości, prawie zawsze wykonuje się badanie toksykologiczne z krwi, co potem ma przełożenie na to, czy kierowcy zostanie postawiony zarzut przestępstwa, czy też będzie odpowiadał za wykroczenie. Wiąże się to z tym, iż policjanci wraz z kierowcą udadzą się do najbliższej placówki medycznej celem oddania krwi do pobrania. Wynik ten będzie zawierał konkretną wartość stężenia danego narkotyku we krwi kierowcy. Będzie to miało wpływ na to, czy kierowca znajdował się w stanie po użyciu narkotyków (co jest wykroczeniem), czy pod wpływem narkotyków (co jest przestępstwem).

Przykładowo można podać, iż naukowcy określają, że stan „po użyciu” marihuany (THC) wynosi od 1-2.5 ng/ml, a stan pod wpływem amfetaminy określa się na powyżej 2.5 ng/ml. W przypadku amfetaminy i pochodnych wygląda to tak, że stan „po użyciu” wynosi 25-50 ng/ml, a stan pod wpływem- powyżej 50. 

Co robić, gdy Policja zatrzyma Cię kierującego pod wpływem narkotyków?

Pamiętać należy, że w życiu mogą zdarzyć się różne rzeczy i różne okoliczności, które powodują taką, a nie inną sytuację. Przeważnie z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Każdorazowo kwalifikacja prawna i wymiar kary w sytuacji jazdy pod wpływem narkotyków będzie zależała od okoliczności sprawy, zachowania sprawcy, a wiele tych czynników może mieć charakter łagodzący. W takiej sytuacji, gdy przedstawiono już nam zarzuty, czy to o przestępstwo, czy wykroczenie, warto skonsultować sprawę z adwokatem, który poprowadzi sprawę w sposób kompleksowy i zadba, by zakończyło się ono w sposób jak najbardziej korzystny dla oskarżonego.